วัดอนุกุญชราราม

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดอนุกุญชราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ในตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดอนุกุญชราราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดอนุกุญชราราม, วัดช้างน้อย, วัดบ้านช้างน้อย
ที่ตั้งตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอนุกุญชรารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2394[1] ชาวบ้านเรียก วัดช้างน้อย หรือ วัดบ้านช้างน้อย ในอดีตวัดแห่งนี้มักมีฝูงช้างป่าน้อยใหญ่เข้ามาอาศัย ทำให้มีชื่อเรียกขานว่าวัดช้างน้อย ภายหลังเปลี่ยนชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมีความหมายเดิม

อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีผลงานศิลปะ ได้แก่ ลายกระหนกเปลวเพลิงรอบ กำแพงอุโบสถ และปูนปั้นรูปสิงโตหน้าอุโบสถ มีเจดีย์ที่อยู่ด้านหน้าอุโบสถ เข้าใจว่าเจ้าพระยาท่านหนึ่งในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ได้มาสร้างไว้[2]

วัดมีเกจิอาจารย์คือหลวงปู่ป่วน ถิรธัมโม ด้านวัตถุมงคล ท่านสร้างพระเครื่องวัตถุมงคล ได้แก่ เบี้ยเศรษฐี ตะกรุดกันภัย ตะกรุดสามกษัตริย์ และมีดหมอชาตรี เป็นต้น[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดอนุกุญชราราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดอนุกุญชราราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "หลวงปู่ป่วน ถิรธัมโม วัดช้างน้อย อ.บางไทร". ข่าวสด.