วัดปราสาท (อำเภอป่าโมก)

วัดในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วัดปราสาท เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

วัดปราสาท
แผนที่
ชื่อสามัญวัดปราสาท, วัดปราสาททอง
ที่ตั้งตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปราสาทตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2245 โดยสันนิษฐานได้จากใบเสมาและพระพุทธรูป พระประธาน จากคำบอกเล่า แต่เดิมวัดปราสาทเป็นที่ตั้งพลับพลาของกษัตริย์ เมื่อคราวยกทัพมาพักเพื่อต่อต้านข้าศึก มีชื่อเดิมว่า วัดปราสาททอง สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททอง พระองค์เคยเสด็จมาพักแรม[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2250 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8.10 เมตร ยาว 15.50 มตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2250 กว้าง 8.10 เมตร ยาว 15.50 เมตร ภายในมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เป็นประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอกคืบ สูง 0.76 เมตร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 3 ด้าน พระปรางค์สูงจากพื้นถึงยอด 41 เมตร ฐานกว้าง สี่เหลี่ยมด้านละ 18 เมตร พระอุปัชฌาย์พูล (หลวงพ่อเฒ่า) พระอธิการแห่งวัดปราสาท เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441– 445 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจดีย์ 4 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่ 4 มุม ของพระปรางค์ กว้าง 6.18 เมตร ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสอง สร้างระหว่าง พ.ศ. 2477–2482 ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว หอสวดมนต์ กว้าง 7.30 เมตร ยาว 11.59 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 กุฎิสงฆ์ จำนวน 11 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 6.82 เมตร ยาว 11.35 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดปราสาท". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง.
  2. "วัดปราสาท". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.