วัดบางคณฑีนอก

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดบางคณฑีนอก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ในตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดเกตการาม

วัดบางคณฑีนอก
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางคณฑีนอก, วัดบางคนทีนอก, วัดธรรมยุตติการาม, วัดปากคลอง
ที่ตั้งตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางคณฑีนอกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2406 โดยสมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นผู้สร้าง ซึ่งได้รับการถวายที่ดินจากนายพู่ และคุณหญิงอิ่ม จึงมีบัญชาให้หลวงปู่ปาน โสปาโก ซึ่งขณะนั้นบวชอยู่ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร ออกมาดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แล้วให้ชื่อว่า วัดธรรมยุตติการาม แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วัดปากคลอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสร็จมาตรวจราชการคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทรงเห็นว่าวัดสายธรรมยุตไม่ได้มีแค่วัดเดียวในจังหวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ว่า "วัดบางคณฑีนอก" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2506[1]

สิ่งสำคัญของวัด ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองขัดหล่อ ลงรักปิดทอง จีวรลายดอกพิกุล ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ และหอไตรปัจจุบันทำเป็นหอสวดมนต์[2]

หลวงปู่ปาน ท่านถือเป็นพระเกจิรูปสำคัญของ พระสายธรรมยุตในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการสร้างเหรียญหลวงปู่ปาน หลังปี พ.ศ. 2500 ในสมัยที่หลวงพ่อแทน เป็นเจ้าอาวาส ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นด้วยเนื้ออัลปาก้า เนิ้อทองแดงรมดำ และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางคณฑีนอก". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดบางคณฑีนอก". เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม.
  3. "ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่ปาน วัดบางคนทีนอก สมุทรสงคราม พระเกจิอาจารย์สายธรรมยุติกนิกายยุคเก่าของเมืองแม่กลอง".