วัดถั่วทอง

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดถั่วทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันพระครูวิบูลกัลป์ยาณคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดถั่วทอง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดถั่วทอง, วัดถั่วทองราษฎรประชุมพล
ที่ตั้งตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระครูวิบูลกัลป์ยาณคุณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดถั่วทองสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ. 2380 และอุโบสถหลังเก่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2480 มีประวัติเล่ากันว่า เดิมมีชื่อเต็มว่า วัดถั่วทองราษฎรประชุมพล ตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้าน "ถั่ว" ในอดีตบริเวณวัดเป็นศูนย์กลางการค้าขายวัวควายของพ่อวาณิช และมีเค้าโครงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน เมื่อมารวมกันก็อาจมีภิกษุรวมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ศรัทธาได้ริเริ่มสร้างที่พักสำหรับภิกษุ[1]

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ อุโบสถ และเจดีย์ราย ตัวอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐปูนสร้างบนแพไม้ซุงขนาดใหญ่ ไม่มีการใช้เสาเข็มตอกบนพื้น ขนาดอุโบสถกว้าง 7.5 เมตร ยาว 22.6 เมตร หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ วางตัวขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา อุโบสถมีมุขด้านหน้า โครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องซีเมนต์หางแหลมสีแดง พบแนวกำแพงแก้วและฐานเสมาที่มีแต่เดิมปรากฏอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพื้นที่ใช้ มีเจดีย์รายตั้งอยู่ภายแนวกำแพงแก้วทางทิศใต้ จำนวน 2 องค์ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก 1 องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ศาลาการเปรียญที่ก่อสร้างมาพร้อมกับโบสถ์ เป็นศาลาการเปรียบฉลุลายหน้าบันด้วยไม้โบราณหลังใหญ่ ภายในวัดยังมีต้นเกด (ต้นลูกเกด) ขนาดลำต้นสองคนโอบสูงใหญ่อายุกว่าร้อยปี[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "อบจ.ปทุมฯเปิดแหล่งเที่ยวใหม่ จัดปั่นเชิงนิเวศเลียบเจ้าพระยา สักการะ'หลวงพ่อโต' วัดถั่วทอง". มติชน. 11 กรกฎาคม 2560.
  2. "ไหว้หลวงพ่อโต วัดถั่วทอง-ชมหาดทรายนํ้าจืดสามโคก". ข่าวสด. 19 สิงหาคม 2562.