วัดคู (จังหวัดสิงห์บุรี)

วัดในจังหวัดสิงห์บุรี

วัดคู เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วัดคู
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคูตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2420 บริเวณติดต่อกับวัดเป็นคูค่ายพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดิน จึงได้มีนามว่า "วัดคู"[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2459 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 60 เมตร ยาว 106 เมตร ตามตำนานระบุว่า วัดสร้างโดยชาวลาวเวียง (เวียงจันทน์) กลุ่มเดียวกับรากเง้าบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยเคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แล้วมาตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือบ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน บ้านสามหมื่น และบ้านฉางปูน ชาวลาวเวียงได้สร้างวัด 4 วัด คือ วัดคู วัดกลางธนรินทร์ วัดจินดามณี และวัดพุทธาราม

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถเก่า ภายในมีพระประธานปางมารวิชัย ศาลาและกุฏิ ที่ทำจากไม้สัก โดยยังคงสภาพมั่นคงและแข็งแรง หอระฆังเก่า และศาลาหลวงตาคู เป็นศาลาทรงไทย ภายในมีรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมศาสตร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงตาคู[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดคู". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "ชวนเที่ยวชม..วัดคู อ.พรหมบุรี 1 ใน 4 วัด ของชาวลาวเวียงบ้านแป้ง แหล่งอารยธรรม+ประเพณี..สิงห์บุรี".