วัดกลางธนรินทร์

วัดในจังหวัดสิงห์บุรี

วัดกลางธนรินทร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกลางธนรินทร์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกลางธนรินทร์ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2380 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวเวียงจันทน์ซึ่งถูกกวาดต้อนมาในฐานะเชลย ได้มาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่ ณ ตำบลบ้านแป้งในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระยากลางธนรินทร์ เป็นหัวหน้าของชาวเวียงจันทน์อยู่นั้น จึงร่วมกันสร้างวัดขึ้น ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเป็น 1 ในสี่วัด คือ วัดคู วัดกลางธนรินทร์ วัดจินดามณี และวัดพุทธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2435

วัดมีพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง มีลักษณะคล้าย ๆ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง มีขนาดกว้าง 24.70 เมตร ยาว 27.40 เมตร[1] มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ รอบมณฑปมีเจดีย์เล็ก ๆ เรียงรายอยู่อีก 8 องค์ และวิหารคดล้อมรอบอีก 4 ทิศ[2] บริเวณโดยรอบมีต้นโพธิ์และต้นจามจุรี (ต้นก้ามปู) ขนาดใหญ่[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "เจดีย์วัดกลางธนรินทร์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "เปิดให้ชมและสักการะแล้ว..พระพุทธบาทจำลอง..พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดกลางธนรินทร์".
  3. "วัดกลางธนรินทร์". กรมประชาสัมพันธ์.