ลูกผสม เป็นลูกของสัตว์หรือพืชต่างพันธุ์ ชนิดหรือสกุลสองชนิด เช่น สิงโต ผสมกับ เสือโคร่ง ออกมาเป็นไลเกอร์ หรือ ไทกอน วาฬเพชฌฆาตแปลง ผสมกับ โลมาปากขวด ออกมาป็นWholphin วาฬเบลูกา ผสมกับ วาฬนาร์วาล ออกมาเป็นนาร์ลูกา ข้าวเจ้าหอมนิล ผสมกับ ข้าวหอมมะลิ ออกมาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี ม้า ผสมกับ ลา ออกมาเป็นล่อ ม้าลาย ผสมกับ ม้า ออกมาเป็นZorse ม้าลาย ผสมกับ ลา ออกมาเป็นZonkey หมาป่า ผสมกับ สุนัข ออกมาเป็นWolfdog ปลาเรดเทลแคทฟิช ผสมกับ ปลาไทเกอร์โชวเวลโนส ออกมาเป็นเรดเทลไทเกอร์ ปลาเรดเทลแคทฟิช ผสมกับ ปลาสวาย ออกมาเป็นปลาสวายเรดเทล เสือดาว ผสมกับ สิงโต ออกมาเป็นLeopon เสือจากัวร์ ผสมกับ สิงโต ออกมาเป็นJaglion เสือจากัวร์ ผสมกับ เสือดาว ออกมาเป็นJagopard หมีกริซลี ผสมกับ หมีขาว ออกมาเป็นGrolar bear เสือพูม่า ผสมกับ เสือดาว ออกมาเป็นPumapard

ล่อเป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างลาเพศผู้กับม้าเพศเมีย ล่อมีขนาดเล็กกว่าม้า แต่แข็งแรงกว่าลา ทำให้มีประโยชน์ในฐานะสัตว์ใช้บรรทุกสินค้า