ไทกอน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Carnivora
วงศ์: Felidae
สกุล: Panthera

ไทกอน (อังกฤษ: Tigon หรือ Tiglon) เป็นสัตว์ชนิดข้ามสายพันธุ์ระหว่างเสือโคร่งกับสิงโตเกิดจากสิงโตเพศเมียมาผสมพันธุ์กับเสือเพศผู้ มีการผสมคล้ายไลเกอร์ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า เพราะปกติสิงโตตัวเมืยจะมียีนยับยั้งการเจริญเติบโตแต่เสือโคร่งตัวเมียไม่มี ไทกอนไม่มีแผงคอ หาดูได้ยากกว่าไลเกอร์มาก

การอยู่ร่วมกันของสายพันธุ์พ่อแม่ แก้

เช่นเดียวกับไลเกอร์ ไทกอนพบได้เฉพาะในสวนสัตว์[1] เพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของสิงโตและเสือโคร่งไม่ทับซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ในอดีตสิงโตอินเดียเคยอยู่ร่วมกับเสือโคร่งเบงกอลในถิ่นทุรกันดารของอินเดีย นอกจากนั้นยังพบในประเทศที่เสือโคร่งแคสเปียน เคยอยู่ เช่นอิหร่านและตุรกี[2][3]ในอินเดียมีแผนที่จะย้ายสิงโตบางตัวจากที่อยู่ปัจจุบันอย่างป่ากิรไปสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคูโนซึ่งมีเสือโคร่งอยู่จำนวนหนึ่ง[4]แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2017 อาจเป็นเพราะเหตุผลทางการเมือง เนื่องจากรัฐบาลของรัฐคุชราตไม่ต้องการให้รัฐอื่นมีสิงโตอยู่ในป่า[5][6]

อ้างอิง แก้

  • Tiglons
  • Guggisberg, "Wild Cats Of The World" (1975)

ดูเพิ่ม แก้

  1. Guggisberg, Charles Albert Walter (1975). Wild Cats of the World. New York: Taplinger Publishing. ISBN 0795001282.
  2. Pocock, R. I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. – Volume 1. Taylor and Francis Ltd., London. Pp. 199–222.
  3. Heptner, V. G.; Sludskij, A. A. (1992) [1972]. Mlekopitajuščie Sovetskogo Soiuza. Moskva: Vysšaia Škola [Mammals of the Soviet Union. Volume II, Part 2. Carnivora (Hyaenas and Cats)]. Washington DC: Smithsonian Institution and the National Science Foundation. pp. 1–732.
  4. Johnsingh, A.J.T. (2006). "Kuno Wildlife Sanctuary ready to play second home to Asiatic lions?". Field Days: A Naturalist's Journey Through South and Southeast Asia. Hyderabad: Universities Press. pp. 126–138. ISBN 8173715521.
  5. "Tired of Gujarat reluctance on Gir lions, MP to release tigers in Kuno". Times of India. 2017-12-05. สืบค้นเมื่อ 2018-01-27.
  6. "Stalemate on translocation of Gir lions Kuno Palpur in Madhya Pradesh to be used as tiger habitat now". Hindustan Times. 2017-12-07. สืบค้นเมื่อ 2018-01-27.