แหล่งที่อยู่ หรือ ถิ่นที่อยู่ (อังกฤษ: Habitat) หมายถึง พื้นที่ทางระบบนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสปีชีส์ที่เฉพาะเจาะจง[1][2] เป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ หรือสภาพทางกายภาพที่ล้อมรอบไปด้วยประชากรในสปีชีส์หนึ่งๆ

บางส่วนของแหล่งที่อยู่ของช้างแอฟริกา ที่หลงเหลืออยู่

อ้างอิง แก้

  1. Dickinson, C.I. 1963. British Seaweeds. The Kew Series
  2. Abercrombie, M., Hickman, C.J. and Johnson, M.L. 1966.A Dictionary of Biology. Penguin Reference Books, London

แหล่งข้อมูลอื่น แก้