ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์สหราชอาณาจักร

ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์อังกฤษ เป็นการจัดเรียงรายพระนามและนามของบุคคลในสายลำดับการสืบราชสมบัติแห่งสหราชอาณาจักร การสืบราชสมบัติบัญญัติโดย พระราชบัญญัติการสืบสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701 (Act of Settlement 1701) จำกัดสิทธิแต่เพียงทายาทของเจ้าหญิงโซฟีแห่งฮันโนเฟอร์ โดยกำหนดในเรื่องการให้สิทธิบุรุษสืบราชสมบัติก่อนหน้าสตรี การนับถือศาสนา และการถือกำเนิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โซฟีแห่งฮันโนเฟอร์ เป็นผู้มีสิทธิในราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ แต่ด้วยพระนางโซฟีสิ้นพระชนม์ไปซะก่อน ราชบัลลังก์จึงต้องถูกสืบโดยทายาทของพระนางโซฟี

จากบทบัญญัติของธรรมนูญเวสมินสเตอร์ ค.ศ. 1931 (Statute of Westminster 1931) ซึ่งกำหนดสถานภาพของความเท่าเทียมทางด้านนิติบัญญัติระหว่างดินแดนต่างๆ ที่ปกครองตนเองของจักรวรรดิอังกฤษและสหราชอาณาจักร ที่มีข้อยกเว้นส่วนที่เหลือบางประการ สายลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ในแต่ละประเทศของ 15 ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษจะแยกออกจากของสหราชอาณาจักรโดยทางกฎหมาย (ยกเว้นว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นยึดตามกฎการสืบราชสมบัติต่างๆ ของสหราชอาณาจักร) แม้ว่าทุกประเทศก็ใช้รูปแบบเดียวกัน

นอกเหนือจากการระบุชื่อพระประมุขแห่งอังกฤษคนต่อไปแล้ว ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ยังใช้ในการเลือกคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกด้วย (และรวมถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อถึงคราวจำเป็น)

การมีสิทธิแก้ไข

สิทธิสืบราชสันตติวงศ์นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสืบสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701, พระราชบัญญัติการสมรสพระราชวงศ์ ค.ศ. 1772 (Royal Marriages Act 1772) และหลักกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งจัดลำดับราชสันตติวงศ์ไว้ตามสิทธิของบุตรหัวปี สถานะของมารดา และเน้นความเป็นบุรุษเพศ

บุคคลไม่ว่าชายหรือหญิงจะอยู่ในลำดับราชสันตติวงศ์ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ทุกประการ

 • บุคคลนั้นเป็นผู้สืบสันดานโดยชอบด้วยกฎหมายของโซฟีแห่งฮันโนเฟอร์ แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่รับรองให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง
 • บุคคลนั้นไม่เคยถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และไม่เคยสมรสกับชาวคริสต์นิกายดังกล่าว

ณ เวลาเสวยราชย์ ทายาทผู้นั้นต้องเข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรอังกฤษ

ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์แก้ไข

หกลำดับแรก
ณ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022
1. เจ้าชายแห่งเวลส์  
2. เจ้าชายจอร์จ  
3. เจ้าหญิงชาร์ลอตต์  
4. เจ้าชายหลุยส์  
5. ดยุกแห่งซัสเซกซ์  
6. อาร์ชี เมานต์แบ็ตเทน-วินด์เซอร์

ในปัจจุบัน บทความนี้พยายามจัดเรียงพระนามของเชื้อสายที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดในเจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ (พระปนัดดาในเจ้าหญิงโซฟีแห่งฮันโนเฟอร์) ซึ่งอยู่ในลำดับของการสืบราชสมบัติ รวมถึงเชื้อสายของเจ้าหญิงแอนน์ พระขนิษฐาในเจ้าชายเฟรเดอริก เชื้อสายที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้อยู่ในสายลำดับการสืบราชสมบัติจะเขียนไว้เป็นตัวเอียงเพราะถือได้ว่าถูกข้ามลำดับไปแล้ว

เจ็ดลำดับแรกของลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลา 23 ปีแล้ว นับตั้งแต่การประสูติของเจ้าหญิงยูเชนีแห่งยอร์ก เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 จนกระทั่งล่าสุด เมื่อ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 การเกิดของ อาร์ชี เมานต์แบ็ตเทน-วินด์เซอร์ พระโอรสคนแรกในเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 7 ของการสืบราชสมบัติ

รายชื่อบุคคลในลำดับการสืบราชสมบัติจะแบ่งแยกโดยคำอธิบายตัวหนาที่แสดงว่าบุคคลในกรอบด้านล่างนี้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าหญิงโซฟีอย่างไร

สายพระโลหิตพระเจ้าจอร์จที่ 2 สืบสันดานเจ้าหญิงโซฟีแห่งฮันโนเฟอร์แก้ไข

 
เจ้าชายแห่งเวลส์พระองค์ปัจจุบัน


โซฟี → จอร์จที่ 1 → จอร์จที่ 2 → เจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ → จอร์จที่ 3 → เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ออกุสตุส → วิกตอเรีย →
เอ็ดเวิร์ดที่ 7 → จอร์จที่ 5 → จอร์จที่ 6 → เอลิซาเบธที่ 2 →   ชาลส์ที่ 3

สายพระโลหิตในพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2แก้ไข

  วิกตอเรีย → เอ็ดเวิร์ดที่ 7 → จอร์จที่ 5 → จอร์จที่ 6 → เอลิซาเบธที่ 2

สายพระโลหิตในพระเจ้าจอร์จที่ 6แก้ไข

  วิกตอเรีย → เอ็ดเวิร์ดที่ 7 → จอร์จที่ 5 → จอร์จที่ 6 → เจ้าหญิงมาร์กาเรต
 1. เดวิด อาร์มสตรอง-โจนส์, เอิร์ลที่ 2 แห่งสโนว์ดอน (เกิด ค.ศ. 1961) พระโอรสในเจ้าหญิงมาร์กาเรต
 2. เดอะ ฮอนอเรเบิล ชาลส์ อาร์มสตรอง-โจนส์, ไวเคานต์ลินลีย์ (เกิด ค.ศ. 2001) บุตรชายของไวเคานต์ลินเลย์
 3. เดอะ ฮอนอเรเบิล เลดีมาร์การีตา อาร์มสตรอง-โจนส์ (เกิด ค.ศ. 2002) บุตรสาวของไวเคานต์ลินเลย์
 4. เลดีซาราห์ แชตโท (เกิด ค.ศ. 1964) พระธิดาในเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต
 5. ซามูเอล แชตโท (เกิด ค.ศ. 1996) บุตรชายคนโตของเลดี ซาราห์ แช็ตโต
 6. อาเธอร์ แชตโท (เกิด ค.ศ. 2001) บุตรชายคนเล็กของเลดี ซาราห์ แช็ตโต

  สายพระโลหิตในพระเจ้าจอร์จที่ 5แก้ไข

  สายดยุกแห่งกลอสเตอร์แก้ไข
   
  ดยุกแห่งกลอสเตอร์พระองค์ปัจจุบัน

  วิกตอเรีย → เอ็ดเวิร์ดที่ 7 → จอร์จที่ 5 → เจ้าชายเฮนรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์

 7. ดยุกแห่งกลอสเตอร์ (เจ้าชายริชาร์ด; ประสูติ ค.ศ. 1944) พระโอรสในเจ้าชายเฮนรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์
 8. อเล็กซานเดอร์ วินด์เซอร์ เอิร์ลแห่งอัลส์เตอร์ (เกิด ค.ศ. 1974) พระโอรสในดยุกแห่งกลอสเตอร์
 9. แซน วินด์เซอร์ ลอร์ดคัลโลเดน (เกิด ค.ศ. 2007) บุตรชายของเอิร์ลแห่งอัลส์เตอร์
 10. เลดี้ โคซิมา วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2010) บุตรสาวของเอิร์ลแห่งอัลส์เตอร์
 11. เลดี้ ดาวินา ลิวอิส (เกิด ค.ศ. 1977) พระธิดาองค์โตในดยุกแห่งกลอสเตอร์
 12. เทน ลิวอิส (เกิด ค.ศ. 2012) บุตรชายของเลดี้ ดาวินา ลิวอิส
 13. เซนนา ลิวอิส (เกิด ค.ศ. 2010) บุตรสาวของเลดี้ ดาวินา ลิวอิส
 14. เลดี้ โรส กิลแมน (เกิด ค.ศ. 1980) พระธิดาองค์เล็กในดยุกแห่งกลอสเตอร์
 15. รูฟัส กิลแมน (เกิด ค.ศ. 2012) บุตรชายของเลดี้ โรส กิลแมน
 16. ไลลา กิลแมน (เกิด ค.ศ. 2012) บุตรสาวของเลดี้ โรส กิลแมน
  สายดยุกแห่งเคนต์แก้ไข

  วิกตอเรีย → เอ็ดเวิร์ดที่ 7 → จอร์จที่ 5 → เจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งเคนต์

 17. ดยุกแห่งเคนต์ (เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด; ประสูติ ค.ศ. 1935) พระโอรสในเจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งเคนต์
 18. จอร์จ วินด์เซอร์ เอิร์ลแห่งเซนต์แอนดรูว์ (เกิด ค.ศ. 1962) พระโอรสในดยุกแห่งเคนต์
  ข้าม เอ็ดเวิร์ด ลอร์ดดาวน์แพทริค (เกิด ค.ศ. 1988) บุตรชายของเอิร์ลแห่งเซนต์แอนดรูว์ เป็นคาทอลิก
  ข้าม เลดี้ มารีนา-ชาร์ล็อต วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 1992) บุตรสาวคนโตของเอิร์ลแห่งเซนต์แอนดรูว์ เป็นคาทอลิก
 19. เลดี้ อาเมเลีย วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 1995) บุตรสาวคนเล็กของเอิร์ลแห่งเซนต์แอนดรูว์
  ข้าม ลอร์ด นิโคลาส วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 1970) พระโอรสองค์เล็กในดยุกแห่งเคนต์ เป็นคาทอลิก
 20. อัลเบิร์ต วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2007) บุตรชายคนโตของลอร์ด นิโคลาส วินด์เซอร์
 21. ลีโอโปลด์ วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2009) บุตรชายคนที่สองของลอร์ด นิโคลาส วินด์เซอร์
 22. หลุยส์ วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2014) บุตรชายคนที่สามของลอร์ด นิโคลาส วินด์เซอร์
 23. เลดี้ เฮเลน เทย์เลอร์ (เกิด ค.ศ. 1964) พระธิดาในดยุกแห่งเคนต์
 24. โคลัมบัส เทย์เลอร์ (เกิด ค.ศ. 1994) บุตรชายคนโตของเลดี เฮเลน เทย์เลอร์
 25. แคสเซียส เทย์เลอร์ (เกิด ค.ศ. 1996) บุตรชายคนเล็กของเลดี้ เฮเลน เทย์เลอร์
 26. เอลอยส์ วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2003) บุตรสาวคนโตของเลดี้ เฮเลน เทย์เลอร์
 27. เอสเตลลา เทย์เลอร์ (เกิด ค.ศ. 2004) บุตรสาวคนเล็กของเลดี้ เฮเลน เทย์เลอร์
 28. เจ้าชายไมเคิลแห่งเคนต์ (ประสูติ ค.ศ. 1942) พระอนุชาในดยุกแห่งเคนต์
 29. ลอร์ด เฟรเดอริค วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 1979) พระโอรสในเจ้าชายไมเคิลแห่งเคนต์
 30. ม๊อด วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2013) บุตรสาวของลอร์ดเฟรเดอริค วินด์เซอร์
 31. อิซาเบลลา วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 2016) บุตรสาวของลอร์ดเฟรเดอริค วินด์เซอร์
 32. เลดี้ กาเบรียลลา วินด์เซอร์ (เกิด ค.ศ. 1981) พระธิดาในเจ้าชายไมเคิลแห่งเคนต์
 33. เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เลดีโอกิลวี (ประสูติ ค.ศ. 1936) พระขนิษฐาในดยุกแห่งเคนต์
 34. เจมส์ โอกิลวี (เกิด ค.ศ. 1964) พระโอรสในเจ้าหญิงอเล็กซานดรา
 35. อเล็กซานเดอร์ โอกิลวี (เกิด ค.ศ. 1996) บุตรชายของเจมส์ โอกิลวี
 36. ฟลอรา โอกิลวี (เกิด ค.ศ. 1994) บุตรสาวของเจมส์ โอกิลวี
 37. มารีนา โอกิลวี (เกิด ค.ศ. 1966) พระธิดาในเจ้าหญิงอเล็กซานดรา
 38. คริสเตียน โมวัตต์ (เกิด ค.ศ. 1993) บุตรชายของมารีนา โอกิลวี
 39. เซนูสกา โมวัตต์ (เกิด ค.ศ. 1990) บุตรสาวของมารีนา โอกิลวี

อ้างอิงแก้ไข

 • Eilers, Marlene A., Queen Victoria’s Descendants, Rosvall Royal Books, Falköping, 1997, 2nd Edition.
 • Eilers, Marlene A., Queen Victoria’s Descendants: Companion Volume, Rosvall Royal Books, Falköping, 2004.