ลาแมร์ (เดอบูว์ซี)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ลาแมร์

La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre - L 109 (อังกฤษ: The sea, three symphonic sketches for orchestra) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ลาแมร์ (ฝรั่งเศส: La mer) เป็นงานประพันธ์ดนตรีสำหรับบรรเลงด้วยวงออร์เคสตรา ผลงานของโกลด เดอบูว์ซี เริ่มแต่งในปี ค.ศ. 1903 ขณะเดอบูว์ซีอยู่ในฝรั่งเศส ใช้เวลาแต่งสองปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1905 ที่เมืองอีสต์บอร์น ทางใต้ของเกาะอังกฤษแถบชายฝั่งช่องแคบอังกฤษ

ภาพหน้าปกโน้ตดนตรีฉบับที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1905 เป็นภาพคลื่นยักษ์นอกฝั่งคะนะงะวะ จากภาพพิมพ์แกะไม้ผลงานของคะสึชิกะ โฮะกุไซ
บ้านพักของเดอบูว์ซี ในหมู่บ้านเล็กๆ ในอียอน สถานที่ที่เขาแต่งผลงานชิ้นนี้

การแสดงรอบปฐมทัศน์ของผลงานชิ้นนี้ บรรเลงโดยวง Orchestre Lamoureux ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1905 การแสดงรอบแรกได้รับการตอบรับจากผู้ชมไม่ดีนัก [1] เนื่องจากนักดนตรีซักซ้อมการเล่นไม่เพียงพอ ประกอบกับชาวปารีสบางส่วนพากันต่อต้านพฤติกรรมส่วนตัวของเดอบูว์ซี ที่เพิ่งแยกทางจากเอ็มมา บาร์แดค นักร้องและภรรยาคนแรก ในเวลาต่อมา ผลงานชิ้นนี้กลับได้รับความชื่นชอบ และเป็นผลงานสำหรับออร์เคสตราของเดอบูว์ซี ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของเขา

เดอบูว์ซีประพันธ์งานชิ้นนี้จากความประทับใจในทัศนียภาพชายทะเล และยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะและดนตรีตะวันออกของญี่ปุ่น ที่ได้ชมจากการแสดงนิทรรศการนานาชาติ Exposition Universelle 1900 ที่ปารีส เขาตั้งใจเรียกชื่อผลงานนี้ว่าเป็น "งานร่างดนตรีซิมโฟนิกสามชิ้น" (ฝรั่งเศส: trois esquisses symphoniques) แทนที่จะระบุว่าเป็น "ซิมโฟนี" หรือ "ซิมโฟนิกโพเอ็ม" [2]

ผลงานชิ้นนี้ แบ่งออกเป็น 3 มูฟเมนต์ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 24 นาที

  1. "De l'aube à midi sur la mer" (From dawn to midday on the sea) - très lent (si mineur) animated and tumultuous (C sharp minor) ความยาว 9 นาที
  2. "Jeux de vagues" (Play the waves) - allegro (do dièse mineur) allegro (C sharp minor) ความยาว 6-7 นาที
  3. "Dialogue du vent et de la mer" (Dialogue of the wind and the sea) - animé et tumultueux (do dièse mineur) animated and tumultuous (C sharp minor) ความยาว 8 นาที

อ้างอิงแก้ไข

  1. Claude Debussy—“La Mer” The New Yorker, October 12, 2009
  2. Trezise, Simon (1994). Debussy: La mer. Cambridge: Cambridge University Press. p. 47. ISBN 9780521446563.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข