ในทางเรขาคณิต รูปสองเหลี่ยม (อังกฤษ: digon) หมายถึงรูปหลายเหลี่ยม (polygon) ที่ประกอบด้วยจุด 2 จุด และเส้นตรง 2 ด้าน ซึ่งเส้นตรงทั้งสองนั้นทับเป็นเส้นเดียวกันในระนาบสองมิติ รูปสองเหลี่ยมสามารถนับได้ว่าเป็น รูปสองเหลี่ยมปรกติ หรือ รูปสองเหลี่ยมด้านเท่า เนื่องจากด้านทั้งสองจะยาวเท่ากันเสมอ

รูปสองเหลี่ยม
รูปสองเหลี่ยมแบบลดรูป ซึ่งด้านทั้งสองเป็นเส้นตรงเดียวกัน
ขอบและจุดยอด2
สัญลักษณ์ชเลฟลี{2}
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กิน

พื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นผิว
มุมภายใน (องศา)ขึ้นอยู่กับพื้นผิว
รูปสองเหลี่ยมบนพื้นผิวทรงกลม

เรขาคณิตแบบยุคลิดถือว่ารูปสองเหลี่ยมเป็นภาวะลดรูป (degeneracy) ในหมู่รูปหลายเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม รูปสองเหลี่ยมสามารถเขียนให้เส้นตรงทั้งสองแยกกันได้บนพื้นผิวของทรงกลมและทรงหลายหน้าอื่นๆ รูปสองเหลี่ยมที่ปรากฏบนทรงกลมอาจเรียกได้ว่าเป็นโค้งจันทร์เสี้ยว (lune) และมุมระหว่างด้านทั้งสองจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 180 องศา


ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  • เอริก ดับเบิลยู. ไวส์สไตน์, "Digon" จากแมทเวิลด์.
  • A.B. Ivanov (2001), "Digon", ใน Hazewinkel, Michiel (บ.ก.), Encyclopedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4