รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชวงศ์หมิงปกครองประเทศจีนตั้งแต่ พ.ศ. 1911 จนถึงพ.ศ. 2187 (ค.ศ. 1368 - 1644) ปกครองเป็นระยะเวลา 276 ปี สืบทอดจากจักรพรรดิราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นชาวมองโกล

  • พระนามเดิม จักรพรรดิราชวงศ์ทรงอยู่ในราชสกุล จู(อักษรจีน: 朱; พินอิน: Zhū)
  • พระสมัญญานาม และ พระอารามนาม ส่วนมาก จักรพรรดิบางพระองค์ของจีนอาจมีพระนามเรียกขานเหมือนกันก็ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสน จึงให้มีชื่อราชวงศ์นำหน้า ตัวอย่างเช่น จักรพรรดิหงหวู่ มีพระนามเรียกขานว่า เกาหวงตี้
  • พระสมัญญานาม และ พระอารามนาม เป็นพระนามของจักรพรรดิจีนที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังจากจักรพรรดิพระองค์นั้นๆ เสด็จสวรรคต
  • รัชศก คือ การเรียกชื่อยุคที่จักรพรรดิแต่ละพระองค์ครองราชย์

รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง

แก้
พระนามที่รู้จักโดยทั่วไป พระบรมสาทิสลักษณ์ ระยะเวลาครองราชย์ พระนามเดิม รัชศก พระสมัญญานาม1 พระอารามนาม1
จักรพรรดิหงอู่   ค.ศ. 1368ค.ศ. 1398
จู หยวนจาง
朱元璋
หงอู่
洪武
เกาหวงตี้
高皇帝
ไท่จู่
太祖
จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน   ค.ศ. 1398ค.ศ. 1402 จู อฺวิ่นเหวิน
朱允炆
เจี้ยนเหวิน
建文
ร่างหวงตี้
讓皇帝
ฮุ่ยจง
惠宗
จักรพรรดิหย่งเล่อ   ค.ศ. 1402ค.ศ. 1424 จู ตี้
朱棣
หย่งเล่อ
永樂
เหวินหวงตี้
文皇帝
ไท่จง
太宗
และ
เฉิงจู่
成祖2
จักรพรรดิหงซี   ค.ศ. 1424ค.ศ. 1425 จู เกาชื่อ
朱高熾
หงซี
洪熙
จาวหวงตี้
昭皇帝
เหรินจง
仁宗
จักรพรรดิซวนเต๋อ   ค.ศ. 1425ค.ศ. 1435 จู จานจี
朱瞻基
ซวนเต๋อ
宣德
จางหวงตี้
章皇帝
ซวนจง
宣宗
จักรพรรดิหมิงอิงจง   ค.ศ. 1435ค.ศ. 14493
และ
ค.ศ. 1457ค.ศ. 1464
จู ฉีเจิ้น
朱祁鎮
เจิ้งถง 正統
และ
เทียนชุ่น 天順
รุ่ยหวงตี้
睿皇帝
อิงจง
英宗
จักรพรรดิจิ่งไท่   ค.ศ. 1449ค.ศ. 1457 จู ฉีอฺวี้
朱祁鈺
จิ่งไท่
景泰
จิ่งหวงตี้
景皇帝
ไต้จง
代宗
จักรพรรดิเฉิงฮั่ว   ค.ศ. 1464ค.ศ. 1487 จู เจี้ยนเซิน
朱見深
เฉิงฮั่ว
成化
ฉุนหวงตี้
純皇帝
เซี่ยนจง
憲宗
จักรพรรดิหงจื้อ   ค.ศ. 1487ค.ศ. 1505 จู โย่วเฉิง
朱祐樘
หงจื้อ
弘治
จิ้งหวงตี้
敬皇帝
เซี่ยวจง
孝宗
จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ   ค.ศ. 1505ค.ศ. 1521 จู โห้วจ้าว
朱厚照
เจิ้งเต๋อ
正德
อี้หวงตี้
毅皇帝
อู่จง
武宗
จักรพรรดิเจียจิ้ง   ค.ศ. 1521ค.ศ. 1567 จู โฮ่วชง
朱厚熜
เจียจิ้ง
嘉靖
สู้หวงตี้
肅皇帝
ซื่อจง
世宗
จักรพรรดิหลงชิ่ง   ค.ศ. 1567ค.ศ. 1572 จู ไจ้โฮ่ว
朱載垕
หลงชิ่ง
隆慶
จวงหวงตี้
莊皇帝
มู่จง
穆宗
จักรพรรดิว่านลี่   ค.ศ. 1572ค.ศ. 1620 จู อี้จวิน
朱翊鈞
ว่านลี่
萬曆
เสี่ยนหวงตี้
顯皇帝
เสินจง
神宗
จักรพรรดิไท่ชาง   ค.ศ. 1620 จู ฉางลั่ว
朱常洛
ไท่ชาง
泰昌
เจินหวงตี้
貞皇帝
กวงจง
光宗
จักรพรรดิเทียนฉี   ค.ศ. 1620ค.ศ. 1627 จู โหยวเจี้ยว
朱由校
เทียนฉี
天啟
เจ๋อหวงตี้
悊皇帝
ซีจง
熹宗
จักรพรรดิฉงเจิน ค.ศ. 1627ค.ศ. 1644 จู โหยวเจี่ยน
朱由檢
ฉงเจิน
崇禎
เลี่ยหวงตี้
烈皇帝

ตฺวนหวงตี้
端皇帝

หมินหวงตี้
愍皇帝
ซือจง
思宗
1พระสมัญญานามและพระอารามนามเป็นพระนามที่ให้ในภายหลังการเสด็จสวรรคตของจักรพรรดิพระองค์นั้น และจะมีการตั้งพระนามราชวงศ์เพื่อกันความสับสนกับจักรพรรดิพระนามเดียวกันในราชวงศ์อื่น เช่น จักรพรรดิหงอู่ คือ จักรพรรดิหมิงไท่จู่
2 หลังการขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิหย่งเล่อ ทรงลบรัชศกของจักรพรรดิเจี้ยนเหวินและไม่ให้พระอารามนามพระองค์
3 จักรพรรดิหมิงอิงจงทรงถูกจับตัว จักรพรรดิจิ่งไท่ตั้งพระองค์เป็นไท่ช่างหวงตี้ต่อมาจักรพรรดิหมิงอิงจงทรงถูกปล่อยตัว แต่ถูกจักรพรรดิจิ่งไท่กักไว้ เมื่อพระจักรพรรดิจิ่งไท่ทรงพระประชวรไม่สามารถว่าราชการได้ จึงได้ยึดอำนาจและขึ้นครองราชย์อีกครั้ง ใช้พระนามรัชศกว่าเทียนชุ่น