รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชวงศ์หมิงปกครองประเทศจีนตั้งแต่ พ.ศ. 1911 จนถึงพ.ศ. 2187 (ค.ศ. 1368 - 1644) ปกครองเป็นระยะเวลา 276 ปี สืบทอดจากจักรพรรดิราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นชาวมองโกล

  • พระนามเดิม จักรพรรดิราชวงศ์ทรงอยู่ในราชสกุล จู(อักษรจีน: 朱; พินอิน: Zhū)
  • พระนามเรียกขาน และ พระนามแต่งตั้ง ส่วนมาก จักรพรรดิบางพระองค์ของจีนอาจมีพระนามเรียกขานเหมือนกันก็ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสน จึงให้มีชื่อราชวงศ์นำหน้า ตัวอย่างเช่น จักรพรรดิหงหวู่ มีพระนามเรียกขานว่า เกาตี้
  • พระนามเรียกขาน เป็นพระนามของจักรพรรดิจีนที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังจากจักรพรรดิพระองค์นั้นๆ เสด็จสวรรคต
  • รัชศก คือ การเรียกชื่อยุคที่จักรพรรดิแต่ละพระองค์ครองราชย์

รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง แก้

พระนามที่รู้จักโดยทั่วไป พระบรมสาทิสลักษณ์ ระยะเวลาครองราชย์ พระนามเดิม รัชศก พระนามเรียกขาน1 พระนามแต่งตั้ง1
จักรพรรดิหงอู่   ค.ศ. 1368ค.ศ. 1398
จูหยวนจาง
朱元璋
หงอู่
洪武
เกาตี้
高帝
ไท่จู่
太祖
จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน   ค.ศ. 1398ค.ศ. 1402 จู หยุ่นเหวิน
朱允炆
เจี้ยนเหวิน
建文
หรางตี้
讓帝
ฮุ่ยจง
惠宗
จักรพรรดิหย่งเล่อ   ค.ศ. 1402ค.ศ. 1424 จูตี้
朱棣
หย่งเล่อ
永樂
เหวินตี้
文帝
ไท่จง
太宗
และ
เฉิงจู่
成祖2
จักรพรรดิหงซี   ค.ศ. 1424ค.ศ. 1425 จู เกาชื่อ
朱高熾
หงซี
洪熙
เจาตี้
昭帝
เหรินจง
仁宗
จักรพรรดิซวนเต๋อ   ค.ศ. 1425ค.ศ. 1435 จู จานจี
朱瞻基
ซวนเต๋อ
宣德
จางตี้
章帝
ซวนจง
宣宗
จักรพรรดิเจิ้งถง   ค.ศ. 1435ค.ศ. 14493
และ
ค.ศ. 1457ค.ศ. 1464
จู ฉีเจิ้น
朱祁鎮
เจิ้งถง 正統
และ
เทียนฉุน 天順
รุ่ยตี้
睿帝
อิงจง
英宗
จักรพรรดิจิ่งไท่   ค.ศ. 1449ค.ศ. 1457 จู ฉือหยู่ว์
朱祁鈺
จิ่งไท่
景泰
จิ่งตี้
景帝
ไต้จง
代宗
จักรพรรดิเฉิงฮั่ว   ค.ศ. 1464ค.ศ. 1487 จู เจี้ยนเซิน
朱見深
เฉิงฮั่ว
成化
ฉุนตี้
純帝
เซี่ยนจง
憲宗
จักรพรรดิหงจื้อ   ค.ศ. 1487ค.ศ. 1505 จู โย่วเฉิง
朱祐樘
หงจื้อ
弘治
จิ้งตี้
敬帝
เสี้ยวจง
孝宗
จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ   ค.ศ. 1505ค.ศ. 1521 จู โห้วจ้าว
朱厚照
เจิ้งเต๋อ
正德
อี้ตี้
毅帝
อู่จง
武宗
จักรพรรดิเจียจิ้ง   ค.ศ. 1521ค.ศ. 1567 จู โห้วชง
朱厚熜
เจียจิ้ง
嘉靖
สู้ตี้
肅帝
ซื่อจง
世宗
จักรพรรดิหลงชิ่ง   ค.ศ. 1567ค.ศ. 1572 จู ไจ่โห้ว
朱載垕
หลงชิ่ง
隆慶
จวงตี้
莊帝
มู่จง
穆宗
จักรพรรดิว่านลี่   ค.ศ. 1572ค.ศ. 1620 จู อี้จวุน
朱翊鈞
ว่านลี่
萬曆
เสี่ยนตี้
顯帝
เซิ่นจง
神宗
จักรพรรดิไท่ชาง   ค.ศ. 1620 จู ฉางลั่ว
朱常洛
ไท่ชาง
泰昌
เจินตี้
貞帝
กวงจง
光宗
จักรพรรดิเทียนฉี   ค.ศ. 1620ค.ศ. 1627 จู โหยวเจี้ยว
朱由校
เทียนฉี
天啟
เจ๋อตี้
悊帝
ซีจง
熹宗
จักรพรรดิฉงเจิน ค.ศ. 1627ค.ศ. 1644 จู โหยวเจี่ยน
朱由檢
ฉงเจิน
崇禎
เล่ยตี้
烈帝
ซือจง
思宗
1พระนามแต่งตั้งและพระนามเรียกขานเป็นพระนามที่ให้ในภายหลังการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิพระองค์นั้น และจะมีการตั้งพระนามราชวงศ์เพื่อกันความสับสนกับจักรพรรดิพระนามเดียวกันในราชวงศ์อื่น เช่น จักรพรรดิหงอู่ คือ จักรพรรดิหมิงไท่จู่
2 หลังการขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิหย่งเล่อ ทรงลบรัชศกของจักรพรรดิเจี้ยนเหวินและไม่ให้พระนามแต่งตั้งพระองค์
3 จักรพรรดิเจิ้งถงทรงถูกจับตัว จักรพรรดิจิ่งไท่ตั้งพระองค์เป็นจักรพรรดิ ต่อมาจักรพรรดิเจิ้งถงทรงถูกปล่อยตัว แต่ถูกพระอนุชากักไว้ เมื่อพระจักรพรรดิจิ่งไท่สิ้นพระชนม์ จึงได้ยึดอำนาจและขึ้นครองราชย์อีกครั้งในศักราช เทียนฉุน


จักรพรรดิตามราชวงศ์จีน
สามราชาห้าจักรพรรดิ - ราชวงศ์เซี่ย - ราชวงศ์ซาง - ราชวงศ์โจว - ราชวงศ์ฉิน - ราชวงศ์ฮั่น - ราชวงศ์จิ้น - ราชวงศ์เหนือ-ใต้ - ราชวงศ์สุย - ราชวงศ์ถัง
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร - ราชวงศ์เหลียว - ราชวงศ์ซ่ง - ราชวงศ์จิน - ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก - ราชวงศ์หยวน - ราชวงศ์หมิง - ราชวงศ์ชิง