รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ตองงา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ตองงา

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ อภิเษกสมรส เริ่มรัชกาล พ้นจากตำแหน่ง สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
  สมเด็จพระราชินีสโลเต ลูเปปาอูอู 1811 27 มีนาคม 1834 4 พฤศจิกายน 1875 8 กันยายน 1889 พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา
[1]
  สมเด็จพระราชินีลาวิเนีย เวอิออนโก 9 กุมภาพันธ์ 1879 1 มิถุนายน 1899 24 เมษายน 1902 พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา
[2]
  สมเด็จพระราชินีอนาเซอินิ ตากิโป อาฟูฮาอามานโก 1 มีนาคม 1893 11 พฤศจิกายน 1909 5 เมษายน 1918
พระสวามีสวรรคต
26 พฤศจิกายน 1918
  เจ้าชายวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี 8 พฤศจิกายน 1887 21 กันยายน 1917 5 เมษายน 1918
พระมเหสีครองราชย์
20 กรกฎาคม 1941 สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
  สมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ 29 พฤษภาคม 1926 10 มิถุนายน 1947 6 ธันวาคม 1965
พระสวามีครองราชย์
10 กันยายน 2006
พระสวามีสวรรคต
19 กุมภาพันธ์ 2017 สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา
  สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ 8 มีนาคม 1954 11 ธันวาคม 1982 18 มีนาคม 2012
พระสวามีครองราชย์
ยังอยู่ในตำแหน่ง ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา

หมายเหตุ

แก้
  1. Siaosi Tupou I had a number of other wives but he seemed to have repudiated most of them by 1834 and Queen Sālote was his only wife married in Christian rites.
  2. Although Siaosi Tupou II practiced monogamy, Siaosi had affair with other women, fathering a few children, whose descendants are greatly prominent today in both Tonga and Fiji.

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • Christopher Buyers. "The Tupou Dynasty Genealogy (Page 8)". สืบค้นเมื่อ 2009-10-14.
  • Christopher Buyers. "The Tupou Dynasty Genealogy (Page 9)". สืบค้นเมื่อ 2009-10-14.
  • Christopher Buyers. "The Tupou Dynasty Genealogy (Page 10)". สืบค้นเมื่อ 2009-10-14.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้