พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา แห่งราชวงศ์ตูโปอู (18 มิถุนายน พ.ศ. 24175 เมษายน พ.ศ. 2461) ทรงเป็นพระราชโอรสในเจ้าชายเซียโอซิ ฟาตาเฟหิ ตัวไตโตโกตาฮา (ตูอิเปเลหะกาลำดับที่ 4 และนายกรัฐมนตรีของตองงา) และพระราชมารดาซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 พระองค์มีพระนามภาษาตองงาว่าเจียโอจิ ตูบู หรือเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 ในปี พ.ศ. 2436 พระองค์โปรดในด้านศิลปะและเป็นกวีที่เปรื่องปราด อีกทั้งพระองค์ยังทรงไม่ชื่นชอบการบริหารประเทศ จึงทรงมอบหมายให้ เชอเลย์ ดับเบิลยู บาเกอร์ มิชชันนารีชาวคริสต์นิกายเวสเลยันมาบริหารประเทศ แต่นายเชอเลย์ คดโกงและโกงกินจึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ และเมื่อพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ. 2461 เมื่อพระชนมพรรษาได้ 43 พรรษา สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทน

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา
George Tupou II.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา
พระนามเต็มจอร์จ ตูโปอู
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงา
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
ครองราชย์18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24365 เมษายน พ.ศ. 2461
รัชกาลก่อนพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ18 มิถุนายน พ.ศ. 2417
สวรรคต5 เมษายน พ.ศ. 2461
พระบรมราชชนกเจ้าชายเซียโอซิ ฟาตาเฟหิ ตัวไตโตโกตาฮา
พระบรมราชชนนีเอลิซิวา ฟูซิปาลา ตาอูกิโอเนตูกู