พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา แห่งราชวงศ์ตูโปอู (18 มิถุนายน พ.ศ. 2417 — 5 เมษายน พ.ศ. 2461) ทรงเป็นพระราชโอรสในเจ้าชายเซียโอซิ ฟาตาเฟหิ ตัวไตโตโกตาฮา (ตูอิเปเลหะกาลำดับที่ 4 และนายกรัฐมนตรีของตองงา) และพระราชมารดาซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 พระองค์มีพระนามภาษาตองงาว่าเจียโอจิ ตูบู หรือเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 ใน พ.ศ. 2436 พระองค์โปรดในด้านศิลปะและเป็นกวีที่เปรื่องปราด อีกทั้งพระองค์ยังทรงไม่ชื่นชอบการบริหารประเทศ จึงทรงมอบหมายให้เชอเลย์ ดับเบิลยู บาเกอร์ มิชชันนารีชาวคริสต์นิกายเวสเลยันมาบริหารประเทศ แต่นายเชอเลย์ คดโกงและโกงกินจึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ และเมื่อพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 2461 เมื่อพระชนมพรรษาได้ 43 พรรษา สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทน

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2
พระมหากษัตริย์แห่งตองงา
ครองราชย์18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 – 5 เมษายน พ.ศ. 2461
ก่อนหน้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1
ถัดไปซาโลเต ตูโปอูที่ 3
พระราชสมภพ18 มิถุนายน พ.ศ. 2417
สวรรคต5 เมษายน พ.ศ. 2461
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
พระราชบิดาเจ้าชายเซียโอซิ ฟาตาเฟหิ ตัวไตโตโกตาฮา
พระราชมารดาเอลิซิวา ฟูซิปาลา ตาอูกิโอเนตูกู
ก่อนหน้า พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา ถัดไป
พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2436 – 2461)
สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา