พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าทูโพทัว แห่งราชวงศ์ตูอิกาโนกูโปลู ทรงพระราชสมภพที่ตองโกเลเลกา ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2340 และสวรรคตในวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 ณ กรุงนูกูอาโลฟา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ตูโปอู ทรงขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. 2388 อีกทั้งยังเป็นผู้รวบรวมตองงา ภายใต้ชื่อว่าอาณาจักรโพลีนิเซียให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ตราบเท่าทุกวันนี้ อีกทั้งพระองค์ยังทรงเลิกทาสและประกาศตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรตองงาที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 2436 สิริพระชนมพรรษได้ 96 พรรษา พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 ก็ขึ้นครองราชย์สืบต่อราชวงศ์ตูโปอู

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1
พระมหากษัตริย์แห่งตองงา
ครองราชย์4 ธันวาคม] พ.ศ. 2388 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436
ถัดไปจอร์จ ตูโปอูที่ 2
พระราชสมภพ4 ธันวาคม พ.ศ. 2340
สวรรคต18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีสโลเต ลูเปปาอูอู
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
พระราชบิดาพระเจ้าทูโพทัว
พระราชมารดาฮาอาโมฟาเลเอโอ
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 ในปี 1884
ก่อนหน้า พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา ถัดไป
ราชวงศ์ตูอีโตงาและราชวงศ์ตูอิกาโนกูโปลู
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2388 – 2436)
พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2