รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสงขลา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสงขลา รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข