วัดโรง

วัดในจังหวัดสงขลา

วัดโรง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

วัดโรง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโรงมีชื่อปรากฏอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะซึ่งเป็นเอกสารเก่าแก่สมัยอยุธยา ในชื่อ "วัดโรงน้อยขึ้นพะโคะ" โดยปรากฏอยู่ทางทิศใต้ของวัดโรงใหญ่และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองไชยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2370[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถก่ออิฐถือปูน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีประตูทางเข้าทางเดียว ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปตั้งอยู่บนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองมีขนาดหน้าตักกว้าง 1.1 เมตร สูง 1.74 เมตร ชายสังฆาฏิตัดสั้น พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน[2] นอกจากนั้นในวัดยังมีเจดีย์ 2 องค์ และศาลาการเปรียญ[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดโรง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดโรง". องค์การบริหารส่วนตำบลโรง.
  3. "วัดโรง". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.