วัดพังกก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วัดพังกก
ที่ตั้งตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อเดิม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพังกกตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2225[1] โดยมีสมภารทองเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ ก่อนที่จะสร้างวัดขึ้นมานั้นมีพระพุทธรูป 1 องค์และเจดีย์ 1 องค์ น่าจะเป็นวัดร้างมาก่อน วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2230 เดิมชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าฝั่งตรงข้ามของวัดมีวัดชื่อว่า "วัดหนัง" ทั้งสองวัด ห่างกันประมาณ 300 เมตร ภายหลังได้ยุบวัดมาสร้างเป็น "วัดพังกก"[2] กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2544[3]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถก่ออิฐถือปูน โครงสร้างของหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา บริเวณพื้นปูด้วยกระเบื้องดินเผาผนังด้านหลังก่ออิฐถือปูนปิดทึบ ส่วนด้านข้างทั้งสองด้านก่ออิฐถือปูนปิดทึบประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง[4] รูปแบบศิลปกรรมแสดงถึงศิลปกรรมท้องถิ่น ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปศิลาแลง พระเพลากว้าง 30 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อเดิม[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดพังกก". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดพังกก". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  4. "แหล่งโบราณสถาน". องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย.
  5. การศาสนา, กรม. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3, 552.