วัดนารังนก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ในตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วัดนารังนก
ที่ตั้งตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนารังนกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2387[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญได้แก่ อุโบสถสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่เดิมหลังคามุงด้วยสังกะสี ต่อมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาต่างบาง ๆ ตามลำดับมาสมัยหลวงพ่อยก ธมมฺทินโน ได้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด ได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังปัจจุบัน กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 21 เมตร หลังคา 2 ชั้น มีลวดลายประดับปูนปั้นรูปเทพนมล้อมรอบด้วยลายกนก อยู่บริเวณหน้าบัน ผนังอุโบสถวาดภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ[2] ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2445 หน้าบันเป็นลวดลายรูปสัตว์ และดอกไม้ต่าง ๆ และกุฎิสงฆ์ทรงไทยสร้างด้วยไม้มีหลังคา กระเบื้องสีแดงแบบโบราณ[3]

สถูปบรรจุอัฐิธาตุ (กระดูก) ของพ่อท่านลิ้นดำ (อดีตเจ้าอาวาส) หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า ท่านในบัว ความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจำนวนมากที่เคารพนับถือและทราบกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านลิ้นดำต่างก็เดินทางมากราบไหว้สักการบูชาขอพรมาบนบานศาลกล่าวให้ช่วยขจัดทุกข์เหตุเภทภัย

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดนารังนก". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "อุโบสถวัดนารังนก". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดนารังนก". องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม จ.สงขลา (อบต.แม่ทอม).