รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2542

รางวัลภาพยนตร์ไทยประจำปี พ.ศ. 2542/1999

Category/Organization รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 09

04 เมษายน 2543

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 08 รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นางนาก
ผู้กำกับยอดเยี่ยม นนทรีย์ นิมิบุตร

นางนาก

เป็นเอก รัตนเรือง

เรื่องตลก 69

นนทรีย์ นิมิบุตร

นางนาก

นำชายยอดเยี่ยม อำพล ลำพูน

อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร

ศรราม เทพพิทักษ์

แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว

อำพล ลำพูน

โคลนนิ่ง คนก๊อปปี้คน

นำหญิงยอดเยี่ยม ลลิตา ปัญโญภาส

เรื่องตลก 69

สมทบชายยอดเยี่ยม วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

ดอกไม้ในทางปืน

แบล็ค ผมทอง

เรื่องตลก 69

อรรถพร ธีมากร

กำแพง

สมทบหญิงยอดเยี่ยม ศิริสิน ศิริพรสมาธิกุล

เรื่องตลก 69

พิศมัย วิไลศักดิ์

กำแพง

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นเอก รัตนเรือง

เรื่องตลก 69


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542/1999

เรื่อง เข้าฉายวันแรก นักแสดง ผู้กำกับ รายได้โดยประมาณ (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ หมายเหตุ
นางนาก (2542) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 นำแสดงโดย: อินทิรา เจริญปุระ, วินัย ไกรบุตร, ปราโมทย์ สุขสถิตย์, พัชริญา นาคบุญชัย, บุญส่ง อยู่ยั่งยืน, ประชา ถาวรเฟีย ผู้กำกับ: นนทรีย์ นิมิบุตร ฿150,000,000 ไท เอนเตอร์เทนเม้นท์
คนจร ฯลฯ (2542) นำแสดงโดย: เรย์ แมคโดนัลด์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, รามาวดี สิริสุขะ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล ผู้กำกับ: อรรถพร ไทยหิรัญ
โคลนนิ่ง คนก๊อปปี้คน (2542) นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, สิริยากร พุกกะเวส, เสรี วงศ์มณฑา, สุดา ชื่นบาน, วิชญ์ พิมพ์กาญจนมาศ ผู้กำกับ: ปิติ จตุรภัทร์
ดอกไม้ในทางปืน (2542) นำแสดงโดย: ดอม เหมตระกูล, นุชนาฏ สายชมภู ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช
แตก 4 รักโลภ โกรธ เลว (2542) นำแสดงโดย: สมชาย เข็มกลัด, ศรราม เทพพิทักษ์, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, ปราโมทย์ แสงศร, ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ ผู้กำกับ: องอาจ สิงห์ลำพอง
เรื่องตลก 69 (2542) นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, แบล็ค ผมทอง, ศิริสิน ศิริพรสมาธิกุล, ลิขิต ทองนาค, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, สีเทา ผู้กำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง
กำแพง (2542) 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 นำแสดงโดย: เกริกพล มัสยวาณิช, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม, อรรถพร ธีมากร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ธัญญา โสภณ ผู้กำกับ: ถกลเกียรติ วีระวรรณ
มนต์เพลงสั่งนาง (2542)
ล่าระเบิดเมือง (2542) นำแสดงโดย: ดอม เหมตระกูล, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ, วรรณวลัย โปษยานนท์, ธนิสร สัตยมงคล, กฤษณ์ ศุภระมงคล ผู้กำกับ: เฉลิม วงศ์พิม
สวัสดีบ้านนอก (2542) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 นำแสดงโดย: จตุพล ชมภูนิช, ระติพงศ์ ภูมาลี, ปริช กองจรูญ, ฉัตร รูปขจร, นิอร ละมูลภักตร์, สุปันดา ขุนศรีรอด, วรรณษา ทองวิเศษ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุระ แสนคำ, ลักษณ์ อภิชาติ, ไมเคิล เวลส์ช, บุญถิ่น ทวยแก้ว ผู้กำกับ: ธนิตย์ จิตนุกูล

อ้างอิง แก้