รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 8

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2542 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข