วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ (เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2519) เป็นนักแสดงชายรางวัลสุพรรณหงส์ และนักออกแบบกราฟิก นิวมีเดีย และมีเดียอาร์ต ของดั๊กยูนิต

วิชญ์จบมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีเข้าเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่จบการศึกษา และปริญญาโทศิลปศาสตร์ (นิเทศศิลป์) จากมหาวิทยาลัยเคนต์ สหราชอาณาจักร เคยเป็นพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือก ในชื่อ "เสนาวิชญ์" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทดั๊กยูนิต

ผลงานแก้ไข

รายการโทรทัศน์แก้ไข

งานแสดงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข