ราชอาณาจักรอิสราเอล (ซามาเรีย)

รายงานจากคัมภีร์ฮีบรู ราชอาณาจักรอิสราเอล (ฮีบรู: מַמְלֶכֶת יִשְׂרָאֵל, อักษรโรมัน: Mamlekhet Yisra'el, แปลตรงตัว'Mamléḵeṯ Yiśrāʼēl') เป็นหนึ่งในสองรัฐที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากกษัตริย์ซาโลมอนสวรรคต นักประวัติศาสตร์มักใช้ชื่อ "อาณาจักรเหนือ" หรือ "อาณาจักรซามาเรีย" เพื่อให้มีชื่อแตกต่างกับอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้[1][2]

ราชอาณาจักรอิสราเอล (ซามาเรีย)

מַמְלֶכֶת יִשְׂרָאֵל
930 ปีก่อนค.ศ.–720 ปีก่อนค.ศ.
Map of Israel and Judah in the 9th century BCE
Map of Israel and Judah in the 9th century BCE
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงเชเคม (930 ปีก่อนค.ศ.)
เพนูเอล (930–909)
ติรซาฮ์ (909–880)
ซามาเรีย (880–720)
ภาษาทั่วไปฮีบรู
ศาสนา
Monolatristic หรือเอกเทวนิยม พระยาห์เวห์
พหุเทวนิยมคะนาอัน
พหุเทวนิยมเมโสโปเตเมีย
ศาสนาพื้นบ้าน
การปกครองราชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก
930 ปีก่อนค.ศ.
720 ปีก่อนค.ศ.
รหัส ISO 3166IL
ก่อนหน้า
ถัดไป
Kingdom of Israel (united monarchy)
จักรวรรดิอัสซีเรียใหม่
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล
ปาเลสไตน์
ประเทศจอร์แดน
ประเทศเลบานอน
ประเทศซีเรีย

ราชอาณาจักรอิสราเอลก่อตั้งใน 930 ปีก่อนคริสตกาลจนถูกพวกจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ยึดครองใน 720 ปีก่อนคริสตกาล มีเมืองสำคัญได้แก่เชเคม, ติรซาฮ์ และซามาเรีย)

รายนามกษัตริย์แห่งอิสราเอล (อิสราเอลเหนือ) แก้

ราช

แรมปี

สมัย
ก่อนคริสตกาล

ซาอูล (Saul) 41ปี พ.ศ. 1573 - พ.ศ. 1553(ก.ค.ศ. 1030 - ก.ค.ศ. 1010)
อิชโบเชท (Ish-Bosheth) 41ปี พ.ศ. 1553 - พ.ศ. 1551(ก.ค.ศ. 1010 - ก.ค.ศ. 1008)
ดาวิด (David) 41ปี ก.ค.ศ. 1007 - ก.ค.ศ. 970
ซาโลมอน (Solomon) 41ปี ก.ค.ศ. 970 - ก.ค.ศ. 931
เยโรโบอัม (Jeroboam) 41ปี ก.ค.ศ. 931-ก.ค.ศ. 909
นาดับ (Nadab) 2ปี ก.ค.ศ. 909 - ก.ค.ศ. 908
บาอาชา (Baasha) 24ปี ก.ค.ศ. 908 - ก.ค.ศ. 885
เอลาห์ (Elah) 2ปี ก.ค.ศ. 885 - ก.ค.ศ. 884
ศิมรี (Zimri) 7ปี ก.ค.ศ. 884 - ก.ค.ศ. 884
อมรี (Omri) 12ปี ก.ค.ศ. 884 - ก.ค.ศ. 873
อาหับ (Ahab) 22ปี ก.ค.ศ. 873 - ก.ค.ศ. 852
อาหัสยาห์ (Ahaziah) 2ปี ก.ค.ศ. 852 - ก.ค.ศ. 851
โยรัม (Joram) 12ปี ก.ค.ศ. 851 - ก.ค.ศ. 842
เยฮู (Jehu) 28ปี ก.ค.ศ. 842 - ก.ค.ศ. 815
เยโฮอาหา (Jehoahaz) 17ปี ก.ค.ศ. 819 - ก.ค.ศ. 804
โยอาชจึง (Jehoash) 16ปี ก.ค.ศ. 804 - ก.ค.ศ. 790
เยโรโบอัม 2 (Jeroboam II) 41ปี ก.ค.ศ. 790 - ก.ค.ศ. 750
เศคาริยาห์ (Zachariah) 6ปี ก.ค.ศ. 750 - ก.ค.ศ. 749
ชัลลูม (Shallum) 1ปี ก.ค.ศ. 749 - ก.ค.ศ. 749
เมนาเฮ (Menahem) 10ปี ก.ค.ศ. 749 - ก.ค.ศ. 738
เปคาหิยาห์ (Pekahiah) 2ปี ก.ค.ศ. 738 - ก.ค.ศ. 736
เปคาห์ (Pekah) 20ปี ก.ค.ศ. 736 - ก.ค.ศ. 732
โฮเชยา (Hoshea) 9ปี ก.ค.ศ. 732 - ก.ค.ศ. 722

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Kuhrt, Amiele (1995). The Ancient Near East. Routledge. p. 438. ISBN 978-0-41516-762-8.
  2. "The Bible and Interpretation - David, King of Judah (Not Israel)". www.bibleinterp.com.