ราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791–1792)

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Royaume de France) ราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญปกครองฝรั่งเศสจาก 3 กันยายน ค.ศ. 1791 ถึง 21 กันยายน 1792 และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญถูกแทนที่โดย สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส

Royaume de France
1791–1792
ธงชาติราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791–1792)
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791–1792)
ตราแผ่นดิน
คำขวัญLa Nation, la Loi, le Roi
"ชาติ, กฎหมาย, พระมหากษัตริย์"
ที่ตั้งของราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791–1792)
เมืองหลวงปารีส
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
• 1791—1792
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
สภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์ 
• ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
3 กันยายน 1791
• การบุกโจมตีพระราชวังตุยเลอรีส์
10 สิงหาคม 1792
21 กันยายน 1792
สกุลเงินอาแซงนักค์
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1

ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1791 สภานิติบัญญัติแห่งชาติบีบให้ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส ลงพระนามใน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

หลังจากเหตุการณ์โจมตีพระราชวังตุยเลอรีส์ซึ่งเป็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1792 วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 11 สิงหาคม ได้มีการยกเลิก รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1791 จากนั้น สภากงว็องซียงแห่งชาติ หรือ สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งภายใต้การนำของ มักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์ ได้ประกาศยกเลิกระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพร้อมกับเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐหรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1792 เป็นอันสิ้นสุด 203 ปีแห่งการปกครองฝรั่งเศสของ ราชวงศ์บูร์บง

อ้างอิงแก้ไข