สภากงว็องซียงแห่งชาติ

สภากงว็องซียงแห่งชาติ (ฝรั่งเศส: Convention nationale) คือคณะการปกครองประเทศฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยเริ่มทำการปกครองตั้งแต่ 20 กันยายน ค.ศ. 1792 ถึง 26 ตุลาคม ค.ศ. 1795 โดยทำหน้าที่บริหารประเทศและควบคุมอำนาจบริหารในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ถึงช่วงสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 โดยสมาชิกที่มีชื่อเสียงจากสภาแห่งนี้ได้แก่ มักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์, ฌ็อง-ปอล มารา, ฌอร์ฌ ด็องตง เป็นต้น โดยในภายหลังทั้งหมดต่างก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการความปลอดภัยส่วนรวม

สภากงว็องซียงแห่งชาติ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1
Coat of arms or logo
Autel de la Convention nationale
ประเภท
ประเภทสภาเดียว
ประวัติ
สถาปนา20 กันยายน ค.ศ. 1792
ยุบ2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1795
สมาชิก850 คน
ที่ประชุม
พระราชวังตุยเลอรี กรุงปารีส

อ้างอิงแก้ไข