รัฐอุตตราขัณฑ์
Uttarakhand
उत्तराखंड
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐอุตตราขัณฑ์
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐอุตตราขัณฑ์
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก เดห์ราดูน
เมืองใหญ่ที่สุด เดห์ราดูน
เขตปกครอง 13
ภาษาประจำรัฐ ภาษาฮินดี
วันก่อตั้ง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ราชยปาล Banwari Lal Joshi
มุขยมนตรี B C Khanduri
ISO IN-UL
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 53,566 ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 8,479,562 คน (อันดับ 19)
ความหนาแน่น 158 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ รัฐอุตตราขัณฑ์

รัฐอุตตราขัณฑ์ เป็นรัฐหนึ่งประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีเขตแดนทางทะเลติดต่อกับทิเบต ประเทศจีน ทางทิศเหนือ และประเทศเนปาลทางตะวันออก รัฐอุตตราขัณฑ์เป็นรัฐที่ 27 ของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543เดิมชื่อรัฐอุตรารัณจัล หรือ "อุตตราญจัล"เปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำคงคา