ยูเอสเอส แลงลีย์ (CV-1)

ยูเอสเอส แลงลีย์ (อังกฤษ: USS Langley) มีรหัสว่า CV-1 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น AV-3 เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ตั้งชื่อตามชื่อของแซมมวล เพียร์พอนด์ แลงลีย์ นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน

ยูเอสเอส แลงลีย์ (CV-1)
เรือบรรทุกสินค้า ยูเอสเอส จูปิเตอร์ (AV-3)
ดัดแปลงเป็น เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล

เดิมเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกสินค้า ชื่อ ยูเอสเอส จูปิเตอร์ (AV-3) ได้รับการดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินในปี ค.ศ. 1920 และได้รับการดัดแปลงอีกครั้งในปี ค.ศ. 1936 เพื่อใช้บรรทุกเครื่องบินทะเล พร้อมกับเปลี่ยนรหัสเป็น AV-3 ออกปฏิบัติการในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

ยูเอสเอส แลงลีย์ (AV-3) ถูกโจมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพญี่ปุ่น บริเวณเกาะชวา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 จนเสียหายอย่างหนัก และอัปปางลงด้วยตอร์ปิโดของเรือประจัญบานฝ่ายเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเข้ายึดเรือ [1]

อ้างอิงแก้ไข