ยูเคการาจ (อังกฤษ: UK Garage) หรือเรียกว่า UKG หรือบางครั้งเรียกว่า การาจ เฉยๆ คือ แนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาดนตรีเฮาส์ในสหราชอาณาจักรในช่วงกลางทศวรรษ 1990 คำว่าการาจนี้ ในสหรัฐอเมริกาจะมีความหมายไม่เหมือนในสหราชอาณาจักร

การพัฒนาของดนตรีเฮาส์ในสหราชอาณาจักรในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เริ่มจากคลับที่ชื่อ Paradise Garage ที่พัฒนาแนวเพลงใหม่ที่เรียกว่า สปีดการาจ ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 คำว่า ยูเคการาจ ก็มีความหมายถึงในซีนนี้ แนวเพลงของการาจมักจะรวมเพลงอย่าง ฮิปฮอป แร็ป และอาร์แอนด์บี ภายใต้ชื่อ เออร์เบิร์นมิวสิก

ศิลปินแนว ยูเคการาจ

แก้