ยูดาอัครทูต

นักบุญยูดาอัครทูต[1] (อังกฤษ: Jude the Apostle) หรือนักบุญยูดาสอัครทูต เป็นนักบุญและมรณสักขีในคริสต์ศาสนา เกิดราวก่อนคริสต์ศตวรรษหรือคริสต์ศตวรรษที่ 1 และเสียชีวิตคริสต์ศตวรรษที่ 1 ที่เปอร์เชีย เป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู เชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับยูดา น้องชายของพระเยซู

นักบุญในศาสนาคริสต์
ยูดาอัครทูต
Stjudethaddeus.JPG
“นักบุญยูดาอัครทูต” โดย จอร์จ เดอ ลา ทัวร์ ราว ค.ศ. 1615-1620
อัครทูต
วันเกิด ราวก่อนคริสต์ศตวรรษ หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 1
วันเสียชีวิต คริสต์ศตวรรษที่ 1
เสียชีวิตที่ เปอร์เชีย
นิกาย โรมันคาทอลิก

แองกลิคัน
ออร์ทอดอกซ์
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
คอปติกออร์โธด็อกซ์

วันฉลอง 28 ตุลาคม, 19 มิถุนายน
สัญลักษณ์ ขวาน, ตระบอง, เรือ, พาย, เหรียญ
องค์อุปถัมภ์ สถานะการณ์ร้าย, โรงพยาบาล, รวมทั้งเมืองและประเทศต่างๆ
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

นักบุญยูดาอัครทูตบางครั้งรู้จักกันในนาม “นักบุญยูดาแห่งยากอบ” หรือ “ธัดเดอัส” ในพันธสัญญาใหม่ หรือบางที่ก็เรียกกันว่า “เลบเบอัส” (Lebbaeus) หรือ “ยูดาส ธัดเดอัส” แม้ว่านักบุญยูดอัครทูตจะมีใช้ชื่อตัวชื่อเดียวกับยูดาส อิสคาริโอทผู้เป็นอัครทูตอีกองค์หนึ่งที่ต่อมาทรยศต่อพระเยซู แต่เป็นนักบุญคนละองค์ชื่อยูดาสเป็นชื่อแบบกรีกที่มาจาก “ยูดาห์” (Judah) ซึ่งเป็นชื่อที่นิยมตั้งกันในบรรดาชาวยิวในสมัยนั้น

คริสตจักรอโพสโตลิกอาร์มีเนียนถือว่านักบุญยูดอัครทูตและนักบุญบาร์โทโลมิวเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำคริสตจักร ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกนักบุญยูดาเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์สถานการณ์ที่หมดหวังและการต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะ

สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับนักบุญยูดาคือตระบอง บางครั้งก็จะเป็นรูปชายที่มีเปลวไฟรอบศีรษะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาปรากฏตัวในเทศกาลเพนเทคอสต์ (Pentecost) ซึ่งเป็นวันที่ห้าสิบหลังเทศกาลอีสเตอร์เมื่อนักบุญยูดาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมกับอัครทูตองค์อื่น ๆ บางครั้งก็จะสัญลักษณ์ขวาน หรือขวานกึ่งหอก (halberd) ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้สังหารนักบุญยูดา หรือบางครั้งก็จะสัญลักษณ์ม้วนหนังสือหรือหนังสือ (พระธรรมยูดา) หรือถือเครื่องมือช่างไม้

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข