ยุคสวยงาม หรือ Belle Époque เป็นยุคสมัยหลังการสิ้นสุดของสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ใน ค.ศ. 1871 จนถึงการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ใน ค.ศ.1914 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ยุโรปตะวันตกมีความสงบสุข มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี เศรษฐกิจมีการเติบโต และการเฟื่องฟูของศิลปะต่างๆเป็นอย่างมาก โดยคำว่ายุคสวยงามเป็นคำจัดกัดความที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองที่ดำเนินต่อเนื่องหลังจากยุคนี้นั้นเอง

A French poster from 1894 by Jules Chéret that captures the vibrant spirit of the Belle Époque

ดูเพิ่มแก้ไข