ยะฮ์ยา อิบน์ ซะกะรียา (อาหรับ: يحيى بن زكريا, แปลตรงตัว'ยอห์น บุตรเศคารียาห์') ซึ่งระบุเป็นไทยว่า ยอห์นผู้ให้บัพติศมาในศาสนาอิสลามเป็นนบีของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งมาเพื่อนำทางชาวอิสราเอล ชาวมุสลิมเชื่อว่าท่านเป็นพยานถึงพระวจนะของอัลลอฮ์ที่จะประกาศการมาของอีซา อัลมะซีห์ (พระเยซูคริสต์)[1][2]


ยะฮ์ยา
يحيى
ยอห์นผู้ให้บัพติศมา
ชื่อ ยะฮ์ยา ในการประดิษฐ์ตัวอักษรอิสลาม ตามด้วยอะลัยฮิสสะลาม (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนซะกะรียา
ผู้สืบตำแหน่งมัรยัม
บิดามารดา
ญาติอีซา (ลูกพี่ลูกน้อง)

นบียะฮ์ยา ถูกกล่าวถึง 5 ครั้งในอัลกุรอาน[3]

การประสูติ

แก้

ในอัลกุรอาน อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงการดุอาอ์อย่างต่อเนื่องของนบีซะกะรียา เพื่อให้พระองค์ทรงให้บุตรชาย ภรรยาของนบีซะกะรียา เป็นหมัน ดังนั้นการมีลูกจึงดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ [4] เป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ นบีซะกะรียาได้รับลูกชายคนหนึ่งชื่อ ยะฮ์ยา ซึ่งเป็นชื่อที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กคนนี้คนเดียว ตามดุอาอ์ของนบีซะกะรียา อัลลอฮ์ทรงสร้างยะฮ์ยา และ อีซา ซึ่งตามตัฟซีร ให้เกิดในอีกหกเดือนต่อมา [5] ต่ออายุสารของอัลลอฮ์ซึ่ง ชาวอิสราเอลทำให้บิดเบือน

คัมภีร์กุรอานอ้างว่ายะฮ์ยาเป็นคนแรกที่ได้รับชื่อนี้ (อัลกุรอาน 19:7) แต่เนื่องจากชื่อ โยฮันนา เกิดขึ้นหลายครั้งก่อนยะฮ์ยา [6] อายะฮ์นี้หมายถึงความเห็นพ้องของนักวิชาการอิสลามว่า "ยะฮ์ยา" ไม่ใช่ชื่อเดียวกับ "โยฮัน" [7] หรือถึง เรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล กล่าวถึงการตั้งชื่อ อันน่าอัศจรรย์ ของยอห์น ซึ่งเล่าว่าเขาเกือบจะได้รับการตั้งชื่อว่า "เศคาริยาห์" (กรีก: Ζαχαρίας) ตามชื่อบิดาของเขา เนื่องจากไม่มีใครในสายเลือด ของบิดาท่าน คือ นบีซะกะรียา (หรือที่รู้จักในชื่อ เศคาริยาห์) ได้รับการขนานนามว่า "ยอห์น" ("โยฮานัน"/"โยอันเนส") ต่อหน้าท่าน [8] ตามที่อัลกุรอานกล่าวว่า:

โอ้ ซะกะรียาเอ๋ย ! แท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือยะห์ยา เรามิเคยตั้งชื่อผู้ใดมาก่อนเลย

เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะมีลูกได้อย่างไร ในเมื่อภริยาของข้าพระองค์ก็เป็นหมัน และข้าพระองค์ได้บรรลุสู่ความแก่ชราแล้ว !

เขา (มะลัก) กล่าวว่า กระนั้นก็ดี พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสว่า มันง่ายสำหรับข้า และแน่นอนข้าได้บังเกิดเจ้ามาก่อน เมื่อเจ้ายังมิได้เป็นสิ่งใด

เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้มีสัญญาณ แก่ข้าพระองค์ด้วย พระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้าคืออย่าพูดกับผู้คนเป็นเวลาสามคืน ทั้งๆที่เจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

แล้วเขาได้ออกจากแท่นสวดมายังหมู่ชนของเขา และเขาได้ชี้ใบ้แก่พวกของเขาว่าพวกท่านจงกล่าวสดุดีในยามเช้าและยามเย็น

โอ้ ยะฮ์ยาเอ๋ย ! เจ้าจงยึดมั่นในคัมภีร์ (เตารอฮ์) อย่างมั่นคง และเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้แก่เขา ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่

และความน่าสงสารจากเรา และความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้ยำเกรง

และเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามารดาของเขา และเขามิได้เป็นผู้หยิ่งยโส ผู้ฝ่าฝืน

— ซูเราะฮ์ มัรยัม อายะฮ์ที่ 7-14

ความเป็นนบี

แก้

นบียะฮ์ยาได้รับพระบัญชาให้ยึดมั่นในพระคัมภีร์และได้รับสติปัญญาจากอัลลอฮ์ในขณะที่ยังเป็นเด็ก [9] ท่านบริสุทธิ์และเคร่งศาสนา และดำเนินชีวิตด้วยดีต่อพระพักตร์อัลลอฮ์ ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของท่าน และไม่หยิ่งยโสหรือดื้อรั้น การอ่านและทำความเข้าใจพระคัมภีร์ของนบียะฮ์ยาเมื่อยังเป็นเด็ก เหนือกว่านักวิชาการชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นด้วยซ้ำ [4] นักตัฟซีรอธิบายว่า นบีอีซา ส่งนบียะฮ์ยา ออกไปพร้อมกับสาวก 12 คน [10] ผู้ประกาศสารก่อนที่นบีอีซาจะเรียกสาวกของท่านเอง [5] อัลกุรอานกล่าวว่า:

โอ้ ยะฮ์ยาเอ๋ย ! เจ้าจงยึดมั่นในคัมภีร์ (เตารอฮ์) อย่างมั่นคง และเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้แก่เขา ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่

— ซูเราะฮ์ มัรยัม อายะฮ์ที่ 12

ยะฮ์ยาเป็นนบีในยุคโบราณ [11] ผู้ซึ่งอัลลอฮ์ทรงยกย่องอย่างสูงส่งสำหรับการประณามทุกสิ่งที่เป็นบาปอย่างกล้าหาญ นอกจากนี้ คัมภีร์อัลกุรอานยังกล่าวถึงความกตัญญูและความรักอันอ่อนโยนของนบียะฮ์ยา ตลอดจนทัศนคติที่ถ่อมตนต่อชีวิต ซึ่งทำให้เขาได้รับความบริสุทธิ์แห่งชีวิต

ตามความเชื่อของอิสลาม นบียะฮ์ยา เคยไปที่อัลหะรอมุชชะรีฟ (เนินพระวิหาร) เพื่อกล่าวคำเทศนาของท่าน [3]

การลอบสังหาร

แก้

ในช่วงของนบียะฮ์ยา ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเฮโรด อันทิพาส ซึ่งต้องการหย่ากับภรรยาคนแรกของท่านและรับน้องสะใภ้คนก่อนของท่านมาเป็นภรรยา [3] นบียะฮ์ยา เตือนว่าการแต่งงานอาจเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและไม่เห็นด้วยกับการแต่งงาน หลังจากนั้น เฮโรด อันทิพาสได้คุมขังนบียะฮ์ยา [3] จากนั้น นบียะฮ์ยาก็ถูกประหารชีวิต [12] [3] เชื่อว่าศีรษะของนบียะฮ์ยาอยู่ภายในมัสยิดอุมัยยะฮ์ ในดามัสกัส [13] [14] [15]

มรดก

แก้

ในศาสนาอิสลาม นบียะฮ์ยาทักทายนบีมุฮัมมัด ในคืนอิสรออ์ และมิห์รอจญ์ พร้อมด้วยนบีอีซา (พระเยซู) บนชั้นฟ้าชั้นที่สอง [16] เรื่องราวของนบียะฮ์ยายังเล่าให้กษัตริย์แห่งอบิสซิเนีย ฟังระหว่างที่ชาวมุสลิมอพยพไปยังอบิสซีเนีย [17] ตามคัมภีร์อัลกุรอาน นบียะฮ์ยาคือผู้ที่อัลลฮ์ทรงส่งสันติภาพมาในวันที่ท่านเกิดและวันที่ท่านตาย [18] จากคำกล่าวของอัสซุยูตีย์ อิบรอฮีมระบุว่าตั้งแต่สร้างโลก สวรรค์และโลกต่างร่ำไห้เพียงสองคน คือยะฮ์ยาและฮุซัยน์ [19] [20] ตามหะดีษ มุฮัมมัดกล่าวว่า: "บุตรของอาดัมทุกคนจะมาในวันกิยามะฮ์ และเขาจะมีบาปของเขา ยกเว้นยะฮ์ยา อิบน์ ซะกะรียา" [21] ชาวมุสลิมหลายคนเปรียบเทียบยะฮ์ยาเหมือนฮุซัยน์ [22]

อ้างอิง

แก้
 1. "Yahya", Encyclopedia of Islam
 2. "Prophet John". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-10. สืบค้นเมื่อ 2012-06-12.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "Shrine of Yahya (عليه السلام)". IslamicLandmarks.com (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 2014-12-28. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.
 4. 4.0 4.1 Lives of the Prophets, Leila Azzam, John and Zechariah
 5. 5.0 5.1 A–Z of Prophets in Islam and Judaism, B. M. Wheeler, John the Baptist
 6. A. Geiger, Judaism And Islam (English translation of Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?), 1970, Ktav Publishing House Inc.: New York, p. 19.
 7. "And No One Had The Name Yahya (= John?) Before: A Linguistic & Exegetical Enquiry Into Qur'an 19:7". Islamic-awareness.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 August 2022. สืบค้นเมื่อ 20 October 2012.
 8. Bible 1:59–1:63 KJV:{{{4}}}
 9. อัลกุรอาน 19:12
 10. Tabari, i, 712
 11. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, Note. 905: "The third group consists not of men of action, but Preachers of Truth, who led solitary lives. Their epithet is: "the Righteous." They form a connected group round Jesus. Zachariah was the father of John the Baptist, who is referenced as "Elias, which was for to come" (Matt 11:14); and Elias is said to have been present and talked to Jesus at the Transfiguration on the Mount (Matt. 17:3)."
 12. "St. John the Baptist | Facts, Feast Day, & Death". Encyclopedia Britannica (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-23. สืบค้นเมื่อ 2021-09-24.
 13. Burns, 2005, p .88.
 14. Talmon-Heller, Daniella; Kedar, Benjamin; Reiter, Yitzhak (Jan 2016). "Vicissitudes of a Holy Place: Construction, Destruction and Commemoration of Mashhad Ḥusayn in Ascalon" (PDF). Der Islam. 93: 11–13, 28–34. doi:10.1515/islam-2016-0008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 May 2020.
 15. "Shrine of Nabi Yahya - Madain Project (en)". madainproject.com. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.
 16. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, Mi'raj
 17. Muhammad, Martin Lings, Abysinnia. etc.
 18. อัลกุรอาน 19:13-15
 19. Tafseer Ibn Katheer, vol.9, p. 163, published in Egypt. Tafseer Durre Manthur Vol.6, p. 30-31.
 20. Tafseer Durre Manthur Vol.6, p.  30-31.
 21. "Prophet Yahya (AS)". Hadith of the Day (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 2015-10-06. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.
 22. "Imam Hussain and Prophet Yahya Part 1". issuu. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.