ตามหลักคำสอนของอิสลาม ซะกะรียา (อาหรับ: زكريا เศคาริยาห์) เป็นนบีของอัลลอฮ์ และเป็นบิดาของนบียะฮ์ยา

นบี
ซะกะรียา
زكريا
เศคารียาห์
Prophet Zechariah Name.svg
มีชื่อเสียงจากผู้ปกครองพระนางมัรยัม
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนอิมรอน
ผู้สืบตำแหน่งยะฮ์ยา
คู่สมรสอิชบาอ์
บุตรยะฮ์ยา
หลุมฝังศพของเศคาริยาห์ในมัสยิดแห่งอเลปโป ประเทศซีเรีย

ในอัลกุรอานแก้ไข

ซะการียาเป็นปุโรหิตที่ชอบธรรมและเป็นนบีของอัลลอฮ์ซึ่งทำงานอยู่ในพระวิหารแห่งที่สองในกรุงเยรูซาเล็ม เขามักจะรับผิดชอบในการจัดการบริการต่างๆ ของวัดและเขาจะยังคงแน่วแน่ในการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเสมอ

บิดาของยะฮ์ยาแก้ไข

นบีซะกะรียาได้รับมอบบุตรชายคนหนึ่งชื่อ ยะฮ์ยา (อาหรับ: يحيى) เป็นของขวัญจากอัลลอฮ์, ชื่อที่เลือกเป็นพิเศษสำหรับเด็กคนนี้คนเดียว ความเชื่อของชาวมุสลิมเล่าว่า นบีซะกะรียา อายุ 92 ปี [1]

อัลกุรอาน 19:7–10 (แปลโดย by พิกทอลล์)]

ผู้ปกครองแห่งมัรยัมแก้ไข

ตามอัลกุรอาน นบีซะกะรียา เป็นปกครองของพระนางมัรยัม อัลกุรอานกล่าวว่า:

จงรำลึกถึงขณะที่ภรรยาของอิมรอน กล่าวว่า โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์! แท้จริงข้าพระองค์ได้บนไว้ว่าให้สิ่ง (บุตร) ที่อยู่ในครรภ์ของข้าพระองค์ถูกเจาะจงอยู่ในฐานะผู้เคารพอิบาดะฮฺต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้น ดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากข้าพระองค์ด้วยเถิด แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ ครั้นเมื่อนางได้คลอดบุตร นางก็กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์! แท้จริงข้าพระองค์ได้คลอดบุตรเป็นหญิง และอัลลอฮฺนั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าถึงบุตรที่นางได้คลอดมา และใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนกับเพศหญิงก็หาไม่ และข้าพระองค์ได้ตั้งชื่อเขาว่า “มัรฺยัม” แล้วข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ทรงคุ้มครองนาง และลูกของนางให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกขับไล่ แล้วพระเจ้าของนางก็ทรงรับมัรฺยัมไว้อย่างดี และทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้ซะกะรียาอุปการะนาง คราใดที่ซะกะรียาเข้าไปหานางที่อัลมิหฺรอบ เขาก็พบปัจจัยยังชีพอยู่ที่นาง เขากล่าวว่า มัรฺยัมเอ๋ย! เธอได้สิ่งนี้มาอย่างไร? นางกล่าวว่า มันมาจากที่อัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคิดคำนวณ[อัลกุรอาน 3:35–37 (แปลโดย by พิกทอลล์)]

ศาสนศาสตร์ของชาวมุสลิมยืนยันว่า นบีซะกะรียา พร้อมด้วยนบียะฮ์ยา และนบีอีซา ได้นำบรรดานบียุคใหม่ ซึ่งทั้งหมดมาจากสายเลือดปุโรหิตของอิมรอน(อัมราม) บิดาของนบีฮารูน ความจริงที่ว่าในบรรดานักบวชทั้งหมด นบีซะกะรียา เป็นผู้ที่ได้รับหน้าที่ดูแลพระนางมัรยัม (มารีย์) แสดงให้เห็นถึงสถานะของท่านในฐานะผู้เคร่งศาสนา นบีซะกะรียา ได้รับการยกย่องในอัลกุรอานบ่อยครั้งในฐานะนบีของอัลลอฮ์และเป็นคนชอบธรรม การประเมินดังกล่าวมีอยู่ในซูเราะฮ์ อัลอันอาม:

และซะกะรียา และยะฮ์ยา และอีซา และอิลยาส ทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนดี[อัลกุรอาน 6:85 (แปลโดย by พิกทอลล์)]

[2]

หลังจากที่นบียะฮ์ยา (อ.) บุตรของท่านถูกชาวของอิสราเอลตัดหัว นบีซะกะรียาก็พยายามหนีจากพวกเขา นักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ต้นไม้เปิดให้นบีซะกะรียา (อ.) ซ่อนตัว แต่บังเอิญมีเสื้อผ้าติดออกมาเล็กน้อย ชัยฏอน (ซาตาน) เห็นสิ่งนี้และถือเอาประโยชน์ของเขา เขาอยู่ในร่างมนุษย์และบอกชาวอิสราเอลว่า นบีซะกะรียา (อ.) ซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ด้วยเหตุนี้พวกทหารจึงโค่นต้นไม้ลงและสังหารซะกะรียาอย่างเจ็บปวด บางคนบอกว่าท่านอายุ 130 ปีเมื่อท่านเสียชีวิต

อ้างอิงแก้ไข

  1. Historical Dictionary of Prophets In Islam and Judaism, B. M. Wheeler, Zechariah, father of John
  2. Lives of the Prophets, Leila Azzam, Zacharias and John