มูลนิธิเส้นด้าย

มูลนิธิเส้นด้าย หรือ กลุ่มเส้นด้าย เป็นองค์การนอกภาครัฐที่ถือกำเนิดในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 [2] โดยแรกเริ่มทำงานอาสาในชื่อ กลุ่มเส้นด้าย ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19[3]

มูลนิธิเส้นด้าย
ประเภทองค์การนอกภาครัฐ
อุตสาหกรรมการสาธารณสุข และลดความเหลื่อมล้ำ
ก่อตั้ง27 เมษายน พ.ศ. 2564 [1] (ในนามกลุ่มเส้นด้าย)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ในนามมูลนิธิเส้นด้าย)
ผู้ก่อตั้งกุลเชษฐ วัฒนผล
คริส โปตระนันทน์
ภูวกร ศรีเนียน
ถัดไปพรรคเส้นด้าย (สมาชิกบางส่วน)
สำนักงานใหญ่
91 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
,
บุคลากรหลัก
อาสาสมัคร และบุคลากรทางการแพทย์
เว็บไซต์zen-dai.org

ต่อมากลุ่มเส้นด้ายได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็น มูลนิธิเส้นด้าย โดยนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564[4] โดยมีเป้าหมายหลักในการขจัดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะในเขตที่มีความเหลื่อมล้ำสูงอย่างบริเวณโดยรอบชุมชนแออัดในเขตเมือง


ผลงาน แก้

งานบรรเทาสาธารณภัย แก้

ช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แก้

ท่ามกลางสถานการณ์ของวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางมูลนิธิเส้นด้ายเส้นด้ายเป็นภาคประชาสังคมที่ได้เข้าช่วยบรรเทาสาธารณภัยนี้ โดยแรกเริ่มทางมูลนิธิได้ทำงานเป็นหน่วยประสานงานโควิด-19ทางโทรศัพท์ [5] พร้อมการประสานงานส่งผู้ป่วยเข้ารักษา การขับรถไปรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไปตรวจ และการส่งผู้ติดเชื้อเข้าสถานพยาบาล [6] เนื่องจากจำนวนรถของทางภาครัฐไม่เพียงพอ[7] ต่อมาเมื่อทางภาครัฐอนุญาตให้หน่วยงานพยาบาลสามารถตั้งหน่วยตรวจหาเชื้อเคลื่อนที่ได้ มูลนิธิเส้นด้ายจึงได้ทำการเข้าช่วยเหลือคัดกรองเชื้อภายในชุมชนแออัด [8] นอกจากนี้ยังทำการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อเพื่อรอส่งเข้ารักษา[9] โดยระยะเวลาต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารโควิด-19 ได้ทำการยอมรับว่า มูลนิธิเส้นด้ายสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้จํานวนมาก[10]

โดยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 เส้นด้ายมีสมาชิกกว่า 100 คนทั่วกทม. 200 กว่าคนทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2564 ทำการช่วยเหลือกว่า 2,602 คน รวมถึงรับส่งผู้ป่วยเข้าสถานพยาบาลกว่า 2,200 เที่ยว ช่วยคนได้กว่า 1,500 คน พากลุ่มเสี่ยงไปตรวจเชิงรุกอีกกว่า 1,000 คน [11] และในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 ได้ช่วยคนไปร่วม 10,000ราย [12]

ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัย แก้

ในวิกฤตการณ์อุทกภัยในปี2565 มูลนิธิเส้นด้ายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างอาทิ ปทุมธานี [13] หนองจอก ดอนเมือง

การสังหารหมู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2565 แก้

ในเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2565ได้มีอาสาสมัครจากมูลนิธิเส้นด้ายเข้าทำการบรรเทาสาธารณภัย เช่นการจัดหาชุดสำหรับผู้เสียชีวิต [14] และยังได้มีการยังได้ทำการระดมเงินบริจาคจากประชาชนเพื่อมอบผู้ประสบภัยและครอบครัว โดยมูลนิธิ [15]

งานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบความเหลื่อมล้ำ แก้

ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบความเหลื่อมล้ำ มูลนิธิเส้นด้ายได้ทำการเข้าช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิจากผู้มีอำนาจรัฐ และผู้มีอำนาจในท้องถิ่น อาทิการเข้าไปตรวจสอบการที่เยาวชนถูกทำร้าย ในสถานสงเคราะห์ของอดีตสมาชิกวุฒิสภา [16] และการที่เยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร [17]

โครงการในปัจจุบัน แก้

โครงการในปัจจุบันของมูลนิธิเส้นด้ายเป็นโครงการที่สานต่อมาจากการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมูลนิธิเส้นด้ายได้ต่อขยายส่วนงานจากการบรรเทาสาธารณภัย เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการรถเส้นด้าย แก้

มูลนิธิเส้นด้ายได้จัดทำโครงการรถเส้นด้ายเพื่อบรรเทาภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์[18] แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้บริการรับส่งระหว่างบ้านกับสถานพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลใกล้เคียง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

โครงการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก้

เนื่องด้วยมูลนิธิเส้นด้ายได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19 ทางมูลนิธิเส้นด้ายจึงได้จัดทำโครงการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์[19] เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง สามารถกลับมารักษาตัวที่บ้านรวมไปถึงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รางวัล แก้

รางวัลที่ได้รับ แก้

รายชื่อรางวัลและการถูกเสนอชื่อ
ปี รางวัล หน่วยงานมอบรางวัล ผล
2564 Prime Minister Award: Innovation for Crisis สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัล[20]
The People Awards 2022 The People ได้รับรางวัล[21]
2565 Best Social Impact Influencer Tellscore ได้รับรางวัล[22]
รางวัลคนดีประเทศไทย มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล[23]
รางวัลเพชรมือบน สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สํานักจุฬาราชมนตรี
ได้รับรางวัล[24]
2566 COVID-19 Social Media Award Unite Health ได้รับการเสนอชื่อ[25]

กรณีพิพาทระหว่างการดำเนินงานของมูลนิธิเส้นด้าย และพรรคเส้นด้าย แก้

ในระยะเวลาต่อมาได้เกิดข้อกรณีพิพาทระหว่างการดำเนินงานของมูลนิธิเส้นด้ายและพรรคเส้นด้าย คริส โปตระนันทน์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้ทำการออกมาอธิบายว่า ตัวเขา[26] และกรรมการชุดก่อตั้งบางส่วน[27] [28][29] ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ทำการลาออกจากมูลนิธิ ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง สภากรุงเทพมหานคร และ สภาผู้แทนราษฎร ก่อนแล้ว

โดยทางกลุ่มเส้นด้ายได้ทำแยกสายการดำเนินงานระหว่างมูลนิธิกับงานการเมืองอย่างชัดเจน [30] โดยทางนิติบุคคลทั้งสองได้มีการแยกดำเนินงานอย่างชัดเจนทั้งในส่วน กรรมการบริหาร การบริหาร และการเงิน

กรรมการชุดก่อตั้ง แก้

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 คริส โปตระนันทน์ ประธานกรรมการ
2 ภูวกร ศรีเนียน รองประธานกรรมการ
3 พีรพล กนกวลัย กรรมการ เหรัญญิก และ เลขานุการ
4 นฤธัช สีบุญเรือง กรรมการ
5 อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย

ผู้ร่วมก่อตั้ง แก้

ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 คริส โปตระนันทน์ และ กุลเชษฐ วัฒนผล ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเส้นด้ายเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากภาครัฐประสบความล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจึงส่งผลให้ อัพ กุลทรัพทย์ วัฒนผล ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ทองหล่อ ถึงแก่กรรม เนื่องด้วย อัพ กุลทรัพย์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ เพราะภาครัฐไม่มีรถแยกผู้ติดเชื้อรับส่ง ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไปโรงพยาบาล [31]

นอกจากนี้ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดประชาชนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรโดยภาครัฐ [32]ซึ่งอาจมีการใช้เส้นสายโดยมิได้เน้นการรับผู้ป่วยตามหลักการคัดแยกผู้ป่วยตามอาการหนักเบา

ทั้งนี้กลุ่มเส้นด้ายมีผู้ร่วมก่อตั้งดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ เพิ่มเติม
1 กุลเชษฐ วัฒนผล พี่ชายของ กุลทรัพย์ วัฒนผล
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)[33]
2 คริส โปตระนันทน์ นักกฎหมาย
ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่
และหัวหน้าพรรคเส้นด้าย
3 นายแพทย์เฉลิมชัย กุลาเลิศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล
4 พท.ภ.ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์ แพทย์แผนไทย
5 พีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท พรรคเส้นด้าย
6 เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข อดีตข้าราชการทหารอากาศ
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล
7 ชุมพล หลักคำ อาสาชุมชน
และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล
8 กัณตภณ ดวงอัมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล
9 นายิกา ศรีเนียน ศิลปิน นักกิจกรรมสังคม
และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
10 อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร พรรคก้าวไกล
11 วรินทร อัศนีวุฒิกร นักกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเส้นด้าย
12 นฤธัช สีบุญเรือง อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู
อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตวังทองหลาง พรรคก้าวไกล
และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเส้นด้าย
13 นิกม์ แสงศิรินาวิน อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
พรรคอนาคตใหม่ และ พรรคภูมิใจไทย
14 ณิชชา บุญลือ นักธุรกิจ
รองโฆษก พรรคไทยสร้างไทย
และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่
15 ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ นักธุรกิจ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปทุมธานี พรรคก้าวไกล
16 เต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ พนักงานเอกชน
อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง พรรคก้าวไกล
และอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเส้นด้าย
17 จิดาภา เชียงอินทร์ เลขานุการ
18 ณัฐวุฒิ ช่อ แอดมินเพจเฟซบุ๊คกลุ่มเส้นด้าย
19 พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล
20 กันตพงศ์ พันชนะ นักธุรกิจอิสระ

อ้างอิง แก้

 1. "About Us – เส้นด้าย-Zendai".
 2. การระบาดโควิด-19 และวัฒนธรรม จิตอาสา ในไทย[ลิงก์เสีย]National Geographic ฉบับภาษาไทย
 3. พี่ชาย อัพ นำทีมตั้งกลุ่มอาสา เส้นด้าย ช่วย ปชช.ที่ไม่มีเส้น ฝ่าวิกฤติ โควิด19 Amarin Tv
 4. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิเส้นด้าย” ราชกิจจานุเบกษา
 5. การรวมรายชื่อเพจเฟซบุ๊ก และหน่วยงาน ช่วยประสานจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมคำแนะนำในการดูแลตนเองในขณะที่กำลังรอเตียงผู้ป่วย[ลิงก์เสีย] ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 6. ตั้งกลุ่ม “เส้นด้าย” จัดรถส่งผู้ป่วยโควิด ผู้มีความเสี่ยงสูง MCOT
 7. คนป่วย คนช่วย คนตาย: เมื่อประชาชนต้องดูแลตัวเองในวิกฤติโควิด-19[ลิงก์เสีย]The matter
 8. ช่วยเข้าตรวจเชิงรุกชุมชนริมคลองสามเสน หลังพบผู้ติดเชื้อ 50 ราย 3Plus News
 9. |ผู้ป่วยโควิด-19 นอนเต็นท์รอเตียงว่างที่แฟลตดินแดง กลุ่มเส้นด้ายเข้าช่วยเหลือ THE STANDARD TEAM
 10. บทเรียนการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศปก.ศบค. ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19
 11. Admin (2021-07-28). "เส้นด้าย จิตอาสาช่วยผู้ป่วยโควิด….กำลังจะถึงทางตันและหมดกำลัง". Brand Buffet (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 12. การระบาดโควิด-19 และวัฒนธรรม จิตอาสา ในไทย[ลิงก์เสีย]National Geographic ฉบับภาษาไทย
 13. บีจีซี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี posttoday
 14. ร้านชุดแฟนซี จ.ลำปาง เตรียมจัดส่งชุดเครื่องแบบอาชีพต่างๆ สำหรับเด็กมาที่หนองบัวลำภู หลังครอบครัวผู้เสียชีวิตปรารถนาจะให้ลูกหลานได้สวมใส่ The reporter
 15. ทรู จับมือมูลนิธิเส้นด้าย ชวนคนไทยช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ จ.หนองบัวลำภู|Mgr online
 16. ช่วยเด็กถูกสถานสงเคราะห์เอกชนในจ.สมุทรสงครามชื่อดัง ทำร้าย พม. รับมาคุ้มครองแล้ว Workpoint today
 17. เส้นด้ายแถลงกรณี ส.ก.เขตสาทร 'ก้าวไกล' ถูกแจ้งความละเมิดผู้เยาว์ 'คริส' จี้เจ้าตัวรับผิดชอบประชาไท
 18. project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย รถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยเทใจดอทคอม
 19. "อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วของคุณพ่อคุณแม่เรา อาจจะช่วยบรรเทา หรือต่อชีวิตให้ผู้ที่ยากไร้". Facebook
 20. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้พัฒนานวัตกรรมสู้โควิด MCOT
 21. The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม marketingoops
 22. "Thailand Influencer Awards 2022".
 23. มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ มอบรางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ 12 Thaipublica
 24. สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565 Muslimthaipost
 25. ขอเชิญชวนคนไทยร่วมโหวต 9 คนไทย ชิงรางวัลระดับโลก Covid-19 Social Media Awards 2023 mgronline
 26. "คริสขอลาออกจากตำแหน่งประธานมูลนิธิเส้นด้าย". Facebook
 27. "พีรพล กนกวลัย ประกาศลาออกจากมูลนิธิเส้นด้าย". Facebook
 28. "อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ประกาศลาออกจากมูลนิธิเส้นด้าย". Facebook
 29. "นฤธัช สีบุญเรือง ประกาศลาออกจากมูลนิธิเส้นด้าย". Facebook
 30. ‘คริส’ แจงปมเงินตั้ง ‘พรรคเส้นด้าย’ ชี้แยกทั้งเงินทั้งการบริหาร พร้อมถูกตรวจสอบ ประชาไท
 31. ก่อตั้งเส้นด้าย เส้นด้าย
 32. “จูน นาตาชา” อาสาช่วยหาเตียงให้คนติดโควิด พร้อมชวนคนมีเส้นมีสายอย่าเลือกปฏิบัติ ผู้ป่วยต้องได้สิทธิ์รักษาเท่ากัน mgronlin
 33. "Facebook". www.facebook.com.