คริส โปตระนันทน์

คริส โปตระนันทน์ (เกิด 7 เมษายน พ.ศ. 2531) เป็นทนายความและนักการเมืองชาวไทย หัวหน้าพรรคเส้นด้าย ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้น-ด้าย เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่[1] ในปี 2564 คริสก่อตั้งกลุ่ม "เส้นด้าย" เพื่อจัดการปัญหาวิกฤตการณ์โควิด[2]

คริส โปตระนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
คริส โปตระนันทน์

7 เมษายน พ.ศ. 2531 (35 ปี)
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองอนาคตใหม่
ก้าวไกล
เส้นด้าย
บุพการี
ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
วิชาชีพนักการเมือง
นักกฎหมาย
อาจารย์

ประวัติ แก้ไข

คริสเป็นบุตรชายของมีพาศน์ โปตระนันทน์กับวีณา วราโชติเศรษฐ์ คริสเป็นหลานปู่ของพระยาสุนทรลิขิต(ประจำกระทรวงธรรมการ, นักเรียนทุนรัฐบาลสมัยรัชกาลที่ 5 จบจากวิทยาลัยแห่งเมืองบาดท์ (Bath) สหราชอาณาจักร) และคุณหญิงระเบียบ และหลานตาของสุรัช วราโชติเศรษฐ์ ซึ่งจบการศึกษาจากประเทศจีนและสุนีย์ คริสจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และใช้เวลาเพียงสามปีครึ่งในการเรียนชั้นปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) สาขากฎหมายมหาชน ขณะศึกษาคริสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานองค์กรนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย[3] (Asian Law Students' Association) และรองหัวหน้านิสิตคณะนิติศาสตร์ฯ

คริสสอบผ่านเนติบัณฑิตไทยในรุ่นที่ 63 หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาเศรษฐศาสตร์จนได้ปริญญา Graduate Diploma of Economics เกียรตินิยม (Merit) จากมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม (University of Nottingham) จากนั้นได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright)ไปทำปริญญา LL.M. ด้าน Antitrust Law and Economics จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา[4]

งานวิชาการ แก้ไข

คริสเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันพระปกเกล้า และนักวิชาการรับเชิญ (Visiting Scholar) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต วิชากฎหมายป้องกันการผูกขาดที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเคยได้รับเชิญสอนวิชา TU101 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันยังคงเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชากฎหมายมหาชนที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย

งานเขียน แก้ไข

คริสเขียนบทความเชิงวิพากษ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ กฎหมาย, การเมือง, ประชาธิปไตย, เศรษฐกิจ ในหลาย ๆ ประเด็น เช่น เชื่อในการแข่งขันเสรีและเศรษฐกิจแบบตลาดที่รัฐไม่เข้าไปแทรกแซง[5] และเป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยโดยใช้การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีเกม [6] ในส่วนของวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 นั้น คริสตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุเกิดจากการที่รัฐไทยใช้ระบบรัฐรวมศูนย์อำนาจ เชื่อว่าการกระจายอำนาจจะเป็นทางออกของปัญหาการเมืองในปัจจุบัน[7][8]

นอกจากนี้เขาเสนอว่า สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องถูกยกเลิกเนื่องจากก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ[9] งานเขียนในปัจจุบันยังคงเป็นแนววิพากษ์สังคม

งานการเมือง แก้ไข

มหาวิทยาลัย แก้ไข

คริสรับหน้าที่ทำพาเหรดล้อการเมืองในของฝั่งจุฬา คริสและเพื่อนนิสิตต้องเผชิญกับการเซ็นเซอร์ของผู้บริหารในจุฬาฯ เนื่องจากต้องการวิพากษ์ทหารที่คุมการเมืองไทย[10]

พรรคอนาคตใหม่ แก้ไข

ในการประชุมใหญ่จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้แนะนำคริสต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่าคริสจะเป็นคนที่ทำนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรค

ในการเลือกตั้ง ในปี 2562 คริสเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพมหานคร เบอร์ 8 ในเขต 6 ซึ่งประกอบไปด้วย เขตราชเทวี เขตพญาไท เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักรและจอมพล) โดยได้คะแนน 23,980 คะแนน[11] การลงเลือกตั้งครั้งนี้ของคริสได้รับการพูดถึงในโซเชียลอย่างมากว่า เป็นการทำงานการเมืองแบบใหม่ที่เน้นเข้าถึงประชาชนทั้งในพื้นที่และออนไลน์ โดยเขามีเอกลักษณ์ในการทำไลฟ์หาเสียงตามแคมเปญของเค้าในโซเชียลมีเดีย[12] ล่าสุดเขาได้ทำแคมเปญหาเสียง "888 : หาเสียงผ่าเมือง" โดยคริส เบอร์ 8 ชวนสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออันดับที่ 8 ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคม โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนเดินมาส่งทั้งสองขึ้นรถเมล์สาย 8 ด้วยตนเอง เพื่อพูดคุยและแก้ไขเรื่องการขนส่งมวลชนและการจราจรในกทม.

ในปี 2563 พรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศจะผลักดันร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเพื่อปลดล็อกอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านจากการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยคริส โปตระนันทน์ รับหน้าที่ในการร่างกฎหมายนี้ร่วมกับเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร และทีมงานคนอื่น ๆ ของพรรคอนาคตใหม่[13]

พรรคเส้นด้าย แก้ไข

พรรคพลเมืองไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566[14][15] ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกคริส อดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็นพรรคเส้นด้าย[16]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งใน เขตเลือกตั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร (พญาไท ดินแดง) แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง[17]

งานในรัฐสภา แก้ไข

คริส โปตระนันทน์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิจารณาขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)[18] ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการต่างประเทศ  งบดำเนินงาน  งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ และทุนหมุนเวียน[19] กรรมาธิการประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย[20] อนุกรรมาธิการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำคณะที่ 2[21] ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแรงงาน[22]

งานกิจกรรมทางสังคม แก้ไข

คริสจับมือร่วมกับพี่ชาย “อัพ VGB” ได้จัดตั้งกลุ่มประชาชนอาสาในนาม “เส้น-ด้าย (Zen-Dai)” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาการเดินทางอย่างปลอดภัยในการเข้ารับการตรวจรักษา โดยร่วมมือกับกุลเชษฐ วัฒนผล ซึ่งเป็นพี่ชายของกุลทรัพย์ วัฒนผล หรือ “อัพ VGB” เกมเมอร์ รุ่นบุกเบิก ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลา[23]

ในนาม "เส้นด้าย" คริสและเพื่อน ๆ ร่วมกันสร้างองค์กรอาสาที่มีสมาชิกกว่า 100 คนทั่วกทม. 200 กว่าคนทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2564 ทำการช่วยเหลือกว่า 2,602 คน รวมถึงรับส่งผู้ป่วยเข้าสถานพยาบาลกว่า 2,200 เที่ยว ช่วยคนได้กว่า 1,500 คน พากลุ่มเสี่ยงไปตรวจเชิงรุกอีกกว่า 1,000 คน รวมไปถึงการช่วยเหลือและบรรเทาผู้เสี่ยงต่าง ๆ[24]

อ้างอิง แก้ไข

 1. 'ธนาธร' เปิดตัว 'พรรคอนาคตใหม่' ชูประชาธิปไตย-การเมืองไม่ผูกขาด-อำนาจเป็นของ ปชช.
 2. "คริส โปตระนันทน์ จับมือพี่ชาย "อัพ VGB" ตั้งกลุ่ม "เส้นด้าย" รับส่งผู้ป่วยโควิด-19". www.sanook.com/news.
 3. เยาวชนไทยเจ๋งอีก นั่งประธานองค์กรนศ.กฎหมายเอเชีย
 4. Fulbright Students to Learn About the U.S. Civil Rights Movement
 5. มองต่างมุมกับคำพิพากษายึดทรัพย์และสัมปทานโทรศัพท์มือถือ
 6. เกมนิรโทษกรรม เกมที่ไม่ขำของประชาชน
 7. Limited Government : แผนการ(บางข้อ)ของสุเทพที่จะจัดการระบอบทักษิณได้ชะงัด (1)
 8. Limited Government : แผนการ(บางข้อ)ของสุเทพที่จะจัดการระบอบทักษิณได้ชะงัด (2)
 9. วิเคราะห์นโยบายฯ โดย คริส และ พิษการตลาดประชานิยมฯ โดย ศัลยา
 10. “คริส โปตระนันทน์” ล้อการเมืองในรั้วจุฬาฯ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการทหาร
 11. เปิดคะแนน 4 อันดับพรรคโดนใจคนกรุงเบียดหลักร้อย 3 เขต
 12. สัมภาษณ์พิเศษ : คริส โปตระนันทน์ ขอปักธง‘อนค.’ชิง ส.ส.กทม.
 13. "พรรคอนาคตใหม่ ย้ำ อุตสาหกรรมเหล้า-เบียร์ ไทย ต้องไม่ผูกขาด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-24. สืบค้นเมื่อ 2020-02-24.
 14. "สัมพันธ์" ทิ้ง "พรรคพลเมืองไทย" ศิลัมพา เตรียมลงส.ส.เขตกับพรรคใหญ่
 15. "สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์" พาลูกสาว “ศิลัมพา" ซบ “รทสช.” หนุน "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ "เอกนัฎ" เตรียมลงใต้ ถก "บ้านใหญ่เมืองนราฯ" หวังกวาดยก4เขต
 16. "รทสช."มีส.ส.เพิ่ม หลัง "ศิลัมพา" เข้าสังกัด - ส่ง "พลท." ให้ "คริส" ดูแล
 17. เลือกตั้ง 2566 : ‘คริส โปตระนันทน์’ จาก ‘คุณหนู’ ผู้มีเส้นสาย สู่ ‘พรรคเส้นด้าย’ เป้าหมายทลายการใช้เส้น
 18. "วีรกร"นั่งปธ.ค่าโง่ทางด่วน จ่อเรียกผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล 23 ก.ค.นี้
 19. ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
 20. กรรมาธิการประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 21. อนุกรรมาธิการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำคณะที่ 2
 22. ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแรงงาน
 23. matichon (2021-04-27). "'คริส' จับมือ พี่ชายอัพ VGB ตั้ง 'กลุ่มเส้นด้าย' ช่วยรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงภาครัฐ". มติชนออนไลน์.
 24. Admin (2021-07-28). "เส้นด้าย จิตอาสาช่วยผู้ป่วยโควิด….กำลังจะถึงทางตันและหมดกำลัง". Brand Buffet (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข