มุขมณฑลโรม (อังกฤษ: Diocese of Rome)[1] เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศอิตาลี[2] มุขนายกประจำมุขมณฑลนี้มีตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประมุขพระองค์ปัจจุบัน

ตราประจำตำแหน่งพระสันตะปาปา

มุขนายกแก้ไข

มุขนายกประจำมุขมณฑลโรม ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย ดังนี้

อาณาเขตแก้ไข

มุขมณฑลโรมมีพื้นที่ 881 ตารางกิโลเมตร[3] ครอบคลุมนครรัฐวาติกันทั้งหมด รวมถึงกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี โดยแต่ละส่วนจะมีอุปมุขนายกปกครองแยกกัน ดังนี้

มุขมณฑลรอบกรุงโรมแก้ไข

มุขมณฑลโรมมีมุขมณฑลบริวารซึ่งเรียกว่า "มุขมณฑลรอบกรุงโรม" (Suburbicarian diocese)[4] โดยแต่ละมุขมณฑลมีพระคาร์ดินัลมุขนายกเป็นประมุข มุขมณฑลรอบกรุงโรม ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. Diocese of Rome
  2. Catholic Encyclopedia article: Rome
  3. Entry at catholic-hierarchy.org
  4. For the etymology of this word, see Etymology of the English word suburbicarian