มุขมณฑลรอบกรุงโรม

มุขมณฑลรอบกรุงโรม[1] (Suburbicarian diocese) คือ มุขมณฑล 7 แห่งในปริมณฑลของกรุงโรม ถือเป็นบริวารของมุขมณฑลโรม[2] และมุขนายกประจำมุขมณฑลเหล่านี้มีสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลมุขนายก (Cardinal Bishop)

รายนาม

แก้

มุขมณฑลทั้ง 7 แห่งรอบกรุงโรม ได้แก่

  1. มุขมณฑลรอบกรุงโรมปอร์โต-ซันตา รูฟีนา
  2. มุขมณฑลรอบกรุงโรมอัลบาโน
  3. มุขมณฑลรอบกรุงโรมฟรัสกาตี
  4. มุขมณฑลรอบกรุงโรมปาเลสตรีนา
  5. มุขมณฑลรอบกรุงโรมซาบีนา-ปอจโจ มีร์เตโต
  6. มุขมณฑลรอบกรุงโรมเวลเลตรี-เซญญี
  7. มุขมณฑลรอบกรุงโรมออสเตีย

โดยพระคาร์ดินัลมุขนายกประจำ 6 มุขมณฑลแรกจะเลือกพระคาร์ดินัลมุขนายกท่านหนึ่งในหกนั้นให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัล เมื่อได้รับการรับรองจากพระสันตะปาปาแล้ว หัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลนั้นจะดำรงตำแหน่งพระคาร์ดินัลมุขนายกแห่งออสเตีย (bishop of Ostia) ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง

อ้างอิง

แก้
  1. Benigni, Umberto (1912). "Suburbicarian Dioceses". สารานุกรมคาทอลิก. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2016.
  2. For the etymology of this word, see Etymology of the English word suburbicarian