มิติ ความหมายโดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และ ความสูง ส่วนในทางคณิตศาสตร์ มิติ หมายถึงจำนวนตัวเลขที่ต้องการเพื่อระบุตำแหน่งและคุณสมบัติของวัตถุใด ๆ ในปริภูมิ ในศาสตร์ต่าง ๆ อาจนิยามความหมายของคำว่า มิติ แทนจำนวนพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุน และ ราคา ในทางเศรษฐศาสตร์

ตัวอย่างในทางภูมิศาสตร์เช่น จุดบนพื้นผิวโลก สามารถกำหนดได้โดยตัวเลขค่าละติจูดและลองจิจูด ทำให้แผนที่ดังกล่าวมีสองมิติ (ถึงแม้ว่าโลกจะมีรูปร่างเกือบทรงกลมซึ่งมีสามมิติก็ตาม) ในการกำหนดตำแหน่งเครื่องบินหรืออากาศยานอื่น นอกจากละติจูดและลองจิจูดแล้ว ยังมีอีกตัวแปรหนึ่งคือค่า ความสูงจากพื้นดิน ทำให้พิกัดของเครื่องบิน เป็นสามมิติ

เวลา สามารถใช้เป็นมิติที่สามหรือที่สี่ (เพิ่มจากพื้นที่สองหรือสามมิติเดิม) ในการกำหนดตำแหน่งได้

มิติในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

แก้

หมายเหตุ

  • Ma ทางคณิตศาสตร์
  • Ph ทางฟิสิกส์

อื่น ๆ

แก้
  • Ma สเปซ ฟิลลิ่ง เคริฟ (ทอพอโลยี)
  • องศาเสรี
  • มิติ (ดาต้า แวร์เฮ้าส์) และ ตารางมิติ
  • ไฮเปอร์สเปซ (กาล-อวกาศของมินคาวสกี, ช่องว่างของยูคลิด, ไฮเปอร์สเฟียร์, ไฮเปอร์เซอร์เฟส, เทสเซอแรคต์, ปริภูมิทอพอโลยีไฮเปอร์สเปซ)