ทรงหลายหน้าปรกติ

ทรงหลายหน้าปรกติ (อังกฤษ: regular polyhedron) คือทรงหลายหน้าที่ทุกหน้าเป็นรูปชนิดเดียวกัน มีจำนวนหน้าที่ล้อมรอบจุดยอดเท่ากันทุกจุด และมีความยาวของขอบเท่ากันทุกขอบ

ประเภทของทรงหลายหน้าปรกติแก้ไข

ทรงหลายหน้าปรกติมีทั้งหมด 9 ชนิด แบ่งเป็นทรงนูน กับไม่เป็นทรงนูน

ทรงหลายหน้าปรกติที่เป็นทรงนูน คือ ทรงตันเพลโต (Platonic solid) มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่

         
ทรงสี่หน้า ทรงลูกบาศก์ ทรงแปดหน้า ทรงสิบสองหน้า ทรงยี่สิบหน้า

ทรงหลายหน้าปรกติที่ไม่เป็นทรงนูน คือ ทรงหลายหน้าเคปเลอร์-ปัวโซ (Kepler-Poinsot polyhedron) มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

       
Small stellated dodecahedron Great stellated dodecahedron Great dodecahedron Great icosahedron

ดูเพิ่มแก้ไข