มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (อังกฤษ: Thailand National Sports University Mahasarakham Campus) เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตบัณฑิตด้านการกีฬา ได้แก่ ครูพลศึกษา สุขศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา  นักนันทนาการ และผู้สื่อข่าวกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็น 1 ใน 4 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยถือกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการเมื่อ ปีพ.ศ 2548 โดยปรับเปลี่ยนมาจากสถาบันการพลศึกษา มหาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562[2]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม
ตราพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมกช.มค. / TNSU MK
คติพจน์การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาสังคม
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 (50 ปี)
รองอธิการบดีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต[1]
ที่ตั้ง
วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ไทย ประเทศไทย
สี    สีเขียว-ขาว-เหลือง
  สีน้ำตาล (สีวิทยาเขต)
เว็บไซต์www.tnsumk.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตมหาสารคาม[3] ก่อตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2517 ในอดีตสังกัดกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ซึ่งได้เริ่มจัดตั้ง "วิทยาลัยพลศึกษา" ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตั้ง "โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย" ขึ้นในปีการศึกษา 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ต่อมาได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ในปี พ.ศ. 2512 และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา" ในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป กรมพลศึกษาได้เปิดดำเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิด "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" ขึ้นเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 เปิด "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม" และมีการเปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แห่ง ต่อมาในปี 2548 จึงได้ยกฐานะจาก วิทยาลัยพลศึกษา เป็น "สถาบันการพลศึกษา" และในปี 2562 จึงได้ยกฐานะจาก สถาบันการพลศึกษา เป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” โดยวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562[4] มีผลให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม"

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

แก้
 • ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

คือ ภาพพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ตอนล่างเป็นข้อความภาษาไทยระบุชื่อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 • เครื่องหมายประจำสถาบัน ประกอบเครื่องแบบนักศึกษา

เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาหญิง คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์สามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง ภายในเป็นพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย สำหรับติดหน้าอกเสื้อเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ด้านซ้าย

เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาชาย คือ ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย สำหรับติดเนคไท

 • สีประจำมหาวิทยาลัย

  สีเขียว

  สีขาว

  สีเหลือง

 • สีประจำวิทยาเขต

  สีน้ำตาล

หลักสูตร

แก้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตมหาสารคาม เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 4 ปี
 • สาขาการบริหารจัดการกีฬา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม
 2. "พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-06-08.
 3. ประวัติวิทยาเขตมหาสารคาม
 4. "พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-06-08.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้