ภาษาซำเร

(เปลี่ยนทางจาก ภาษาสำเร)

ภาษาซำเร (Samre) มีผู้พูด 50 คน (พ.ศ. 2543) ในทางเหนือของเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ใกล้เคียงกับภาษาซาโอช ภาษาซูโอย และภาษาเปียร์ จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยเปียริก แบ่งเป็นหลายสำเนียง เช่น สำเนียงในจังหวัดโพธิสัตว์ สำเนียงของชาวชองในจังหวัดตราด และสำเนียงกะซอง[2] งานสำรวจใน พ.ศ. 2541 พบว่ามีผู้พูดภาษานี้ 20–30 คนในตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประเทศไทย และประมาณการว่ามีผู้ที่สามารถพูดภาษานี้ถึง 200 คน[1]

ภาษาซำเร
ประเทศที่มีการพูดประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา
ภูมิภาคจังหวัดตราด
อดีตอยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์
จำนวนผู้พูดunknown (20–30 คน cited 1998)[1]
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3ไม่มี (mis)

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 Pornsawan Ploykaew. 2001, "The phonology of Samre", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 31, pp. 15-27
  2. Sidwell, Paul (2009). Classifying the Austroasiatic languages: history and state of the art. LINCOM studies in Asian linguistics, 76. Munich: Lincom Europa
  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.