เสียงลิ้นกระทบ ปุ่มเหงือก

เสียงลิ้นกระทบ ปุ่มเหงือก (อังกฤษ: Alveolar taps and flaps) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨ɾ⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ ɾ

เสียงลิ้นกระทบ ปุ่มเหงือก
ɾ
หมายเลขไอพีเอ124
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ɾ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+027E
เอกซ์-แซมปาɾ
เคอร์เชินบอมɾ
ตัวอย่างเสียง