ภาษาบรูเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขากะตู มีผู้พูดส่วนใหญ่ในประเทศลาว เวียดนามและกัมพูชา พบในไทยน้อย ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาวมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสองสำเนียงคือภาษาบรูตะวันตกและภาษาบรูตะวันออก

ภาษาบรู
Bruu
ประเทศที่มีการพูดลาว, เวียดนาม, ไทย
ชาติพันธุ์ชาวบรู, ชาวกะตาง
จำนวนผู้พูดไม่ทราบ (300,000 อ้างถึง1991–2006)[1]
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนละติน, ลาว, ไทย
รหัสภาษา
ISO 639-3มีหลากหลาย:
bru – Eastern Bru
brv – Western Bru
sss – Sô
xhv – Khua
ncq – Northern Katang
sct – Southern Katang

อ้างอิง

แก้
 1. Eastern Bru ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  Western Bru ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  Khua ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  Northern Katang ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  Southern Katang ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
 • สุริยา รัตนกุล. นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ภาคที่ 1: ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกและภาษาตระกูลจีน-ธิเบต. กทม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 2531