ภาษาบรูตะวันตก (Western Bru ) หรือภาษาบารูเป็นภาษาที่มีผู้พูดในประเทศไทยราว 20,000 คน (พ.ศ. 2534) พบที่ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีผู้พูดในสหรัฐอเมริกาด้วย ผู้พูดภาษานี้จะเข้าใจกันได้กับผู้พูดภาษาบรูตะวันออก จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขากะตู สาขาย่อยกะตูตะวันตก อัตราการรู้หนังสือภาษาแม่ 1 - 5% อัตราการรู้หนังสือภาษาที่สอง 80% มีทั้งที่เป็นชาวพุทธ ชาวคริสต์และนับถือความเชื่อดั้งเดิม

ภาษาบรูตะวันตก
ประเทศที่มีการพูดประเทศไทย
จำนวนผู้พูด20,000 คน (พ.ศ. 2534)  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3brv

อ้างอิง

แก้
  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.