ภาษาบรูตะวันออก

ภาษาบรูตะวันออก มีผู้พูดทั้งสิ้น 129,559 คน โดยอยู่ในประเทศลาว 69,000 คน (พ.ศ. 2542) ในแขวงสุวรรณเขต นับถือความเชื่อดั้งเดิม ในประเทศไทยมี 5,000 คน (พ.ศ. 2526) ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอำนาจเจริญ วัยรุ่นในไทยไม่นิยมพูดภาษานี้แล้ว มีทั้งเป็นชาวพุทธและนับถือความเชื่อดั้งเดิม ในประเทศเวียดนามมี 55,559 คน (พ.ศ. 2542) ในจังหวัดกว๋างบิ่ญ จังหวัดกว๋างจิ และจังหวัดดั๊กลัก มีทั้งเป็นชาวคริสต์และนับถือความเชื่อดั้งเดิม

ภาษาบรูตะวันออก
ประเทศที่มีการพูดไทย, ลาว, เวียดนาม
จำนวนผู้พูด129,559 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ออสโตรเอเชียติก
รหัสภาษา
ISO 639-3bru

จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก กลุ่มภาษามอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยกะตู เข้าใจกันได้กับภาษาบรูตะวันตก แต่ต่างจากภาษาโส้ (มังกอง) อัตราการรู้หนังสือต่ำ

อ้างอิง

แก้
  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.