ภาวะหัวเล็กเกิน

ภาวะหัวเล็กเกิน (อังกฤษ: microcephaly) เป็นความผิดปกติของการเจริญทางประสาท (neurodevelopmental disorder) เป็นอาการแสดงทางประสาทวิทยาที่สำคัญ แต่ไม่มีนิยามเป็นเอกภาพ โดยปกตินิยามว่าเส้นรอบวงศีรษะต่ำเกินสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับอายุและเพศ[2][3] ภาวะหัวเล็กเกินอาจเป็นแต่กำเนิดหรืออาจเป็นในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิต ความผิดปกตินี้อาจกำเนิดจากหลายภาวะซึ่งทำให้กาารเจริญของสมองผิดปกติ หรือจากกลุ่มอาการที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของโครโมโซม

ภาวะหัวเล็กเกิน
(Microcephaly)
Microcephaly-comparison-500px.jpg
A baby with microcephaly (left) compared to a baby with a typical head size
การออกเสียง
สาขาวิชาMedical genetics, Psychiatry, Neurology
อาการAbnormally small head and brain, neurological impairments
การตั้งต้นCongenital
สาเหตุUsually genetic or toxin exposure during pregnancy
การป้องกันAvoiding alcohol consumption while pregnant
ความชุก2-12 per 10,000 births [1]

โดยทั่วไป อายุคาดหมายของปัจเจกบุคคลที่มีภาวะหัวเล็กเกินลดลงและพยากรณ์โรคสำหรับการทำหน้าที่ของสมองปกตินั้นเลว พยากรณ์โรคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการมีความผิดปกติร่วมด้วย

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9843-microcephaly Cleveland Clinic. Accessed October 2020
  2. Leviton, A.; Holmes, L. B.; Allred, E. N.; Vargas, J. (2002). "Methodologic issues in epidemiologic studies of congenital microcephaly". Early Hum Dev. 69 (1): 91–105. doi:10.1016/S0378-3782(02)00065-8.
  3. Opitz, J. M.; Holt, M. C. (1990). "Microcephaly: general considerations and aids to nosology". J Craniofac Genet Dev Biol. 10 (2): 75–204. PMID 2211965.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


การจำแนกโรค
V · T · D
ทรัพยากรภายนอก