ความผิดปกติแต่กำเนิด

ความผิดปกติแต่กำเนิดเป็นภาวะทางการแพทย์ที่เกิดจากความบกพร่องระหว่างการเจริญของทารกในครรภ์ อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สภาวะไม่เหมาะสมในมดลูก ความผิดปกติของการสร้างอวัยวะ หรือความผิดปกติของโครโมโซม ผลที่เกิดจากความผิดปกติดังกล่าวขึ้นกับความรุนแรงหรือความซับซ้อนของความผิดปกติก่อนเกิดและสภาพแวดล้อมหลังเกิด[1] ความผิดปกติแต่กำเนิดมีหลายรูปแบบขึ้นกับสาเหตุและความผิดปกตินั้น ๆ สารเคมีใดก็ตามที่ก่อความผิดปกติแต่กำเนิดเรียกว่า สารก่อวิรูป (teratogen)

ความผิดปกติแต่กำเนิด
(Congenital disorder)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
MeSHD009358

อ้างอิง แก้

  1. Birth Defects Research. Centers for Disease Control and Prevention.