ค่าเฉลี่ย (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางจาก ค่าเฉลี่ย)

ค่าเฉลี่ย อาจหมายถึง