ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่สอง)

ฟาโรห์นับเคาเร แอเมนโฮเทปที่สอง เป็นฟาโรห์ที่สามของราชวงศ์ที่ 12 ของอียิปต์โบราณ แม้ว่าเขาจะปกครองอย่างน้อย 35 ปีรัชกาลของเขาค่อนข้างคลุมเครือเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขา

สุสานแก้ไข

 
ลักษณะของพิรามิดขาวที่เมืองดาห์ชูรห์

ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อน ๆ สองรุ่นที่สร้างปิรามิดแห่งนี้ที่เมืองลิสห์ ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2 ได้เลือกไปสร้างพิรามิดที่เมืองดาห์ชูรหห์ เพื่อจุดประสงค์นี้ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งไม่เคยถูกใช้เป็นสุสานของพระราชวงศ์ตั้งแต่สมัยฟาโรห์สเนฟรูและพิรามิดแดง ในปัจจุบันนี้พีระมิดของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2 เดิมเรียกว่า อาเมนู-เซเคม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในปัจจุบันว่าเป็นพิรามิดขาว ซึ่งได้รับการเก็บรักษาและขุดค้น

อ้างอิงแก้ไข