พระนางโนเฟรตที่ 2

โนเฟรตที่ 2 (ชื่อของพระองค์หมายถึง "ผู้ที่มีความงามเป็นที่หนึ่ง") เป็นพระราชินีอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 12 พระองค์เป็นธิดาของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2 และเป็นพระมเหสีของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 2[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson (2004) ISBN 0-500-05128-3, p.97